Web Analytics Made Easy - Statcounter

Някои казват, че учениците престават да следват Исус, защото Той не им дава повече хляб, както по време на "умножаването на хлябовете" предишния ден. Има ли това библейски смисъл?


Това ясно прави "не" имат библейски смисъл:

  • Роптаят ли евреите, че не получават повече безплатен хляб в Йоан 6:41-42? Не!
  • Дали гневни скандали избухват заради липсата на безплатен хляб в стих 52? Не!
  • Дали евреите казват в стих 52: "как може този човек да не ни даде "безплатен хляб" за ядене?" Не!
  • Дали учениците казват: "това изречение е трудно, кой може да го приеме", защото Исус отказва повече безплатен хляб? (60) Не!
  • Попитал ли е Исус дванадесетте дали ще си тръгнат заради липсата на безплатен хляб? (67) Не!

Това ясно прави "не" има здрав смисъл:

Много ученици се отказват от "начина си на живот", за да последват Исус. Следването на начина на живот на Исус не е било (е) лесно и е включвало страдание, преследване, отхвърляне, минимален живот и т.н. Неговият път е против този свят и нашите греховни желания.

Някои ученици са следвали Исус в продължение на месеци и години, но след това спират да Го следват, защото Той не им е дал повече хляб в този ден?


Исус обещава вечен живот на учениците си, ако повярват и Го последват. Учениците се отказват от обещанието за вечен живот заради "ечемичен хляб", след като се отказват от собствения си "начин на живот", за да го последват?


Тълпата бяха невярващи

Накрая, "тълпа" на хора са "не-ученици" които поискаха повече безплатен хляб в стих 34; невярващите.


Новата американска Библия, преработено издание

Начална страница

bg_BGBulgarian