In the Old Testament, God commanded his people to “ne” consume blood of any flesh. 

LV 17,11-14 Protože životem všeho těla je jeho krev.

Řekl jsem Izraelcům: Nebudete požívat krev žádného masa. Protože životem všeho masa je jeho krev, bude každý, kdo by ji požil, vyhlazen.


Here are a couple examples of “nový” commands that supersede “old" příkazy

  • Jesus declared all foods clean (Mk 7:19). This command superseded the old command that certain foods be regarded as unclean. LV 11:1-8
  • Hlas k němu promluvil znovu, podruhé: "Co Bůh učinil čistým, nesmíš nazývat znesvěceným." Zákon 10,9-15
  • Jews “were” the chosen people. All people who are faithful and obedient to the Lord’s commands are now the chosen.
  • The New Covenant replaced the Old Covenant.
  • New Passover replaced the Old Passover.
  • Den Páně nahradil sobotní den.

The Lord commands the faithful to eat his flesh and drink his blood

Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. John 6:53

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. 54

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. 56

Drink it, all of you, for this is my blood of the covenant. Matt 26:27-28


Nová americká bible, revidované vydání

Vrátit se zpět

cs_CZCzech