Κάποιοι λένε ότι οι μαθητές σταμάτησαν να ακολουθούν τον Ιησού επειδή δεν τους παρείχε περισσότερο δωρεάν ψωμί, όπως κατά τον "πολλαπλασιασμό των άρτων" την προηγούμενη ημέρα. Βγάζει αυτό βιβλικό νόημα;


Αυτό σαφώς κάνει "όχι" έχουν βιβλικό νόημα:

  • Γκρίνιαξαν οι Ιουδαίοι που δεν έλαβαν περισσότερο δωρεάν ψωμί στο Ιωάννης 6:41-42; Όχι!
  • Μήπως ξέσπασαν οργισμένοι διαπληκτισμοί για την έλλειψη δωρεάν ψωμιού, στο εδάφιο 52; Όχι!
  • Μήπως οι Ιουδαίοι είπαν στο εδάφιο 52, "πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μη μας δίνει "δωρεάν ψωμί" για να φάμε;" Όχι!
  • Μήπως οι μαθητές είπαν, "αυτός ο λόγος είναι σκληρός, ποιος μπορεί να τον δεχτεί", επειδή ο Ιησούς αρνήθηκε περισσότερο δωρεάν ψωμί; (60) Όχι!
  • Ρώτησε ο Ιησούς τους δώδεκα αν θα έφευγαν, λόγω της έλλειψης δωρεάν ψωμιού; (67) Όχι!

Αυτό σαφώς κάνει "όχι" είναι κοινή λογική:

Πολλοί μαθητές εγκατέλειψαν τον "τρόπο ζωής" τους για να ακολουθήσουν τον Ιησού. Το να ακολουθήσεις τον τρόπο ζωής του Ιησού δεν ήταν (είναι) εύκολο και περιελάμβανε βάσανα, διωγμούς, απόρριψη, ελάχιστη ζωή κ.λπ. Ο δρόμος Του είναι ενάντια σε αυτόν τον κόσμο και τις αμαρτωλές επιθυμίες μας. Κάποιοι μαθητές ακολουθούσαν τον Ιησού για μήνες και χρόνια, αλλά στη συνέχεια σταμάτησαν να τον ακολουθούν επειδή δεν τους παρείχε περισσότερο δωρεάν ψωμί εκείνη την ημέρα;


Ο Ιησούς υποσχέθηκε αιώνια ζωή στους μαθητές του αν πίστευαν και τον ακολουθούσαν. Οι μαθητές εγκατέλειψαν την υπόσχεση της αιώνιας ζωής για "κριθαρένιο ψωμί", αφού εγκατέλειψαν τον δικό τους "τρόπο ζωής" για να τον ακολουθήσουν;


Το πλήθος ήταν άπιστοι

Τέλος, το "πλήθος" των ανθρώπων ήταν "μη-μαθητές" που ζήτησαν περισσότερο δωρεάν ψωμί στο εδάφιο 34- οι μη πιστοί.


Η Νέα Αμερικανική Βίβλος, αναθεωρημένη έκδοση

Αρχική σελίδα

elGreek