Kai kurie sako, kad mokiniai nustojo sekti Jėzumi, nes Jis nedavė jiems daugiau nemokamos duonos, kaip per "duonos padauginimą" dieną prieš tai. Ar tai turi biblinę prasmę?


Tai aiškiai daro "ne" turi biblinę prasmę:

  • Ar žydai murmėjo, kad negauna daugiau nemokamos duonos Jono 6:41-42? Ne!
  • Ar dėl nemokamos duonos stygiaus kilo piktos muštynės, aprašytos 52 eilutėje? Ne!
  • Argi 52 eilutėje žydai sakė: "Kaip šis žmogus negali duoti mums valgyti "nemokamos duonos"?" Ne!
  • Ar mokiniai sakė: "Šis posakis sunkus, kas gali jį priimti", nes Jėzus atsisakė daugiau nemokamos duonos? (60) Ne!
  • Ar Jėzus paklausė Dvylikos, ar jie neketina išeiti, nes neturi nemokamos duonos? (67) Ne!

Tai aiškiai daro "ne" yra sveiko proto:

Daugelis mokinių atsisakė savo "gyvenimo būdo", kad galėtų sekti paskui Jėzų. Sekti Jėzaus gyvenimo keliu buvo (yra) nelengva, reikėjo kentėti, būti persekiojamam, atstumtam, gyventi minimaliai ir t. t. Jo kelias prieštarauja šiam pasauliui ir mūsų nuodėmingiems troškimams. Kai kurie mokiniai sekė Jėzų mėnesius ir metus, bet paskui nustojo sekti paskui Jį, nes tą dieną Jis nedavė jiems daugiau nemokamos duonos?


Jėzus pažadėjo savo mokiniams amžinąjį gyvenimą, jei jie tikės ir seks paskui Jį. Mokiniai atsisakė amžinojo gyvenimo pažado dėl "miežinės duonos", atsisakę savo "gyvenimo būdo", kad galėtų sekti paskui Jį?


Minia buvo netikintieji

Galiausiai "minia" žmonių buvo "ne mokiniai" kurie 34 eilutėje prašė daugiau nemokamos duonos; netikintieji.


Naujoji amerikiečių Biblija, pataisytas leidimas

Pradžia

lt_LTLithuanian