Web Analytics Made Easy - Statcounter

Gingen de discipelen weg omdat God de Vader ervoor koos om niet "trekken" ze naar Jezus?


Johannes 6:44 - "Niemand kan "kom tot mij" tenzij de Vader die mij gezonden heeft "trekken" hem, en Ik zal hem opwekken op de laatste dag." Sommigen beweren, dat de Vader ervoor koos om de discipelen niet naar zijn Zoon te "trekken" en dat dat de reden was waarom veel discipelen Jezus verlieten. 66


Jezus definieerde "trekken" in het volgende vers!

Iedereen die luistert aan mijn Vader en leert van hem "komt naar me toe." 45


Om getekend te worden moet je in zijn Zoon geloven

Het grootste wat je van God de Vader kunt leren, zou zijn wil zijn.

Je luistert en leert van de Vader als je "gehoorzaam" de "zal" van de Vader. Jezus definieerde de wil van zijn Vader in vers 40.

Vers 40 - Want dit is de wil van mijn Vader, dat iedereen die ziet de Zoon en gelooft in hem kan hebben eeuwig leven, en ik zal hem opwekken op de laatste dag."

De wil van de Vader is om "geloof" in de Zoon.

Als je gehoorzaam bent aan de wil van de Vader, zul je getrokken worden, en dan op de laatste dag worden opgewekt.


Nieuwe leringen

Voorafgaand aan de redevoering heeft Jezus "nooit" verwees naar zichzelf als brood. Er vonden moeilijke en verontrustende nieuwe leringen plaats die het geloof van veel discipelen deden wankelen. De discipelen hadden Jezus nog nooit zo horen spreken. Hij wil dat we zijn vlees eten en zijn bloed drinken, en op de een of andere manier wordt brood zijn vlees? 48-58


Drie keer openbaart de Schrift het gebrek aan geloof van de discipelen in deze nieuwe leer:

1. Dit gezegde is moeilijk; wie kan het aanvaarden? 60

2. Jezus zei: "maar er zijn sommigen onder jullie die niet geloven." 64

3. Als gevolg hiervan keerden veel van zijn discipelen terug naar hun vroegere levenswijze en vergezelden hem niet langer.66


Vers 65 - Focus op het zeer van de Heer "eigen woorden"


Sommigen geloven dat vers 65 de theorie ondersteunt dat God de Vader ervoor koos om de discipelen niet tot zijn Zoon te trekken?

Vers 65 - En hij zei: "Daarom heb ik jullie gezegd dat niemand tot mij kan komen, tenzij het hem door mijn Vader wordt gegund."

Toen Jezus zei "om deze reden" in vers 65, wat is de reden? In zijn "eigen woorden" definieert Jezus de "reden" in het vorige vers (64). Deze verzen zijn met elkaar verbonden.

Reden: "Maar er zijn sommigen onder jullie die niet geloven (64)." "Daarom... (65)"

Hoewel het commentaar van Johannes in vers 64 heel belangrijk is, krijg je door de woorden van de Heer zelf met elkaar te verbinden de ware betekenis.


Als je niet in zijn Zoon gelooft, dan luister en leer je niet van de wil van de Vader. Als gevolg daarvan zul je geen toestemming krijgen. 


De Nieuwe Amerikaanse Bijbel, herziene editie

Homepage

nl_NLDutch