Odišli učeníci, pretože Boh Otec sa rozhodol, že nie "čerpanie" k Ježišovi?


Ján 6:44 - "Nikto nemôže "príď ku mne"ak Otec, ktorý ma poslal"čerpanie"a ja ho vzkriesim v posledný deň." Niektorí tvrdia, že Otec sa rozhodol "nepriťahovať" učeníkov k svojmu Synovi, a to bol dôvod, prečo mnohí učeníci Ježiša opustili. 66


Ježiš definoval "čerpanie" hneď v nasledujúcom verši!

Každý, kto počúva môjmu Otcovi a sa učí od neho "prichádza ku mne." 45


Ak chcete byť priťahovaní, musíte veriť v jeho Syna

Počúvate a učíte sa od Otca, keď "poslúchajte"bude" Otca. Ježiš definoval vôľu svojho Otca vo verši 40.

Verš 40 - Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí . Syn a verí, že v ňom môže mať večný života ja ho vzkriesim v posledný deň."

Otcova vôľa je "veriť" v Synovi.

Ak si poslušný Otcovej vôli, budeš vytiahnutý a potom vzkriesený v posledný deň.


Nové učenie

Pred rozprávaním Ježiš "nikdy" sa označil za chlieb. Nastalo nové ťažké a znepokojujúce učenie, ktoré otriaslo vierou mnohých učeníkov. Učeníci nikdy predtým nepočuli Ježiša hovoriť takýmto spôsobom. Chce, aby sme jedli jeho telo a pili jeho krv, a chlieb sa nejako stáva jeho telom? 48-58


Písmo štyrikrát odhaľuje nedostatok viery v nové učenie:

1. Ako nám tento človek môže dať jesť svoje telo? 52

2. Toto príslovie je ťažké; kto ho môže prijať? 60

3. Ježiš povedal: "Ale sú medzi vami aj takí, ktorí neveria." 64

4. V dôsledku toho sa mnohí z jeho učeníkov vrátili k svojmu predchádzajúcemu spôsobu života a už ho viac nesprevádzali.66


Verš 65 - Zamerajte sa na Pána veľmi "vlastné slová"


Niektorí veria, že verš 65 podporuje teóriu, že Boh Otec sa rozhodol neprilákať učeníkov k svojmu Synovi?

Verš 65 - A on povedal: "Preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá môj Otec."

Keď Ježiš povedal. "z tohto dôvodu" vo verši 65, aký je dôvod? Ježiš svojimi "vlastnými slovami" definoval "dôvod" v predchádzajúcom verši (64). Tieto verše spolu súvisia.

Dôvod: "Ale sú medzi vami aj takí, ktorí neveria (64)." "Preto... (65)"

Hoci je komentár zo svätého Jána v 64. verši veľmi dôležitý, spojenie vlastných Pánových slov vám dá pravý zmysel.


Ak nie ste poslušní Otcovej vôli, nebude vám vyhovené.


Nová americká Biblia, revidované vydanie

Úvodná stránka

sk_SKSlovak