In the Old Testament, God commanded his people to “nie” consume blood of any flesh. 

LV 17,11-14 Pretože život každého tela je jeho krv.

Izraelitom som povedal: Nebudete konzumovať krv žiadneho mäsa. Keďže životom každého mäsa je jeho krv, každý, kto by ju požil, bude vyťatý.


Here are a couple examples of “nový” commands that supersede “old” commands

  • Jesus declared all foods clean (Mk 7:19). This command superseded the old command that certain foods be regarded as unclean. LV 11:1-8
  • Hlas k nemu prehovoril ešte raz, druhýkrát: "Čo Boh urobil čistým, nemáš nazývať nečistým." Zákon 10,9-15
  • Jews “were” the chosen people. All people who are faithful and obedient to the Lord’s commands are now the chosen.
  • The New Covenant replaced the Old Covenant.
  • New Passover replaced the Old Passover.
  • Deň Pána nahradil deň soboty.

The Lord commands the faithful to eat his flesh and drink his blood

Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. John 6:53

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. 54

Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. 56

Drink it, all of you, for this is my blood of the covenant. Matt 26:27-28


Nová americká Biblia, revidované vydanie

Späť

sk_SKSlovak