Web Analytics Made Easy - Statcounter

Někteří říkají, že učedníci přestali Ježíše následovat, protože jim nedal více chleba zdarma, jako při "rozmnožení chlebů" den předtím. Dává to biblický smysl?


To zjevně dělá "ne" dávají biblický smysl:

  • Reptali Židé, že nedostali více chleba zdarma v Jan 6,41-42? Ne!
  • Vypukly hněvivé hádky kvůli nedostatku chleba zdarma ve verši 52? Ne!
  • Řekli Židé v 52. verši: "Jak to, že nám tento člověk nedal "chléb zadarmo" k jídlu?". Ne!
  • Řekli snad učedníci: "Toto slovo je těžké, kdo ho může přijmout", protože Ježíš odmítl více chleba zdarma? (60) Ne!
  • Zeptal se Ježíš Dvanácti, zda chtějí odejít kvůli nedostatku chleba zdarma? (67) Ne!

To zjevně dělá "ne" dává smysl:

Mnoho učedníků se vzdalo svého "způsobu života", aby následovali Ježíše. Následování Ježíšova způsobu života nebylo (není) snadné a zahrnovalo utrpení, pronásledování, odmítání, život na minimu atd. Jeho cesta je proti tomuto světu a našim hříšným touhám.

Někteří učedníci následovali Ježíše měsíce a roky, ale pak ho přestali následovat, protože jim ten den nedal více chleba zdarma?


Ježíš svým učedníkům slíbil věčný život, pokud uvěří a budou ho následovat. Učedníci se vzdali slibu věčného života kvůli "ječnému chlebu" poté, co se vzdali svého vlastního "způsobu života", aby ho následovali?


Dav byl nevěřící

A konečně. "dav" lidí bylo "nestraníci" kteří si ve verši 34 vyžádali více chleba zdarma; nevěřící.


Nová americká bible, revidované vydání

Domovská stránka

cs_CZCzech