Kirjoitusten avulla voimme ehdottomasti todistaa (100%), että Jeesus oli "ei" puhuu symbolisesti Elämän leipää koskevassa puheessa. - Johannes Luku 6:22-71


Tämä ilmainen koulutussivusto auttaa ihmisiä etsi totuutta yhdessä Pyhän Raamatun tärkeimmistä opetuksista, Johanneksen evankeliumin luvussa 6 olevassa Elämän leipä -puheessa. Jeesus viittasi "iankaikkiseen elämään" enemmän tässä puheessa kuin missään muussa Uuden testamentin luvussa.


Ne inhimilliset "esteet", jotka rajoittavat kykyämme ymmärtää, ovat massiivisia! On monia raamatullisia opetuksia, joita emme vain pysty ymmärtämään. Miten esimerkiksi asuuko Jumala meissä? Miten Jeesus herätettiin henkiin? Tai miten Jeesus syntyi neitseestä? Nämä yliluonnolliset opetukset edellyttävät, että ihminen uskoo "yli" sen, mitä hän voi käsittää.


Elämän leipä -puheen opetukset vaativat Kristuksen seuraajia uskomaan kuin lapset, yli tieteellisen ymmärryksen ja luonnonlakien. Uskoa Jumalaan yli inhimillisen ymmärryksen "esteiden", luottaen Jumalaan täysin.


Puhe julistettiin Kapernaumissa sijaitsevassa synagogassa. Jeesus oli aloittanut maanpäällisen palvelutyönsä noin kaksi vuotta sitten, ja häntä seurasi "monta" opetuslasta. Koko palvelutyönsä ajan Jeesus lupasi uskollisille ja kuuliaisille opetuslapsille iankaikkisen elämän. Nämä opetuslapset luopuivat "elämäntavoistaan" seuratakseen Jeesusta.


Puheen aikana tapahtui jotakin suurta, joka järkytti monien opetuslasten uskoa. Äkkiä puheen päätyttyä monet opetuslapset jättivät Jeesuksen ja palasivat entiseen elämäntapaansa eivätkä enää seuranneet häntä. 66

Johannes 6:66 on ensimmäinen kirjattu kristittyjen luopumus. Miksi nämä opetuslapset lähtivät?


SISÄLLYSLUETTELO - NOPEA 20 MINUUTIN LUKU


 • Tilanteen määrittely - 10 keskeistä kohtaa
 • Vanhan testamentin varjo; pääsiäinen ja Manna erämaassa.
 • Keitä olivat "väkijoukko"? He eivät olleet opetuslapsia
 • Monet opetuslapset luopuivat "elämäntapa" seurata Jeesusta
 • Uusia opetuksia Jeesukselta; jotain suurta tapahtui!
 • Häiritseviä ja käsittämättömiä opetuksia on "vaikea uskoa".
 • Totuus jakeesta 63; "henki" vs. "liha", jota opetetaan monta kertaa Uudessa testamentissa.
 • Jeesus salli monien opetuslasten jättää hänet; ei kompromisseja.
 • Usko ilman rajoja; yliluonnollinen usko vs. luonnollinen usko
 • Ihmeellinen neitseestä syntyminen muodosti Jeesuksen lihan ja veren. "Ihmeestä syntyy ihme."
 • Kaiken lihan elämä on sen veressä

ALUSTAMINEN - 10 AVAINKOHTAA


1. Tässä on kyse iankaikkisesta elämästä!

Jeesus viittasi iankaikkiseen elämään "13 kertaa" Elämän leipä -puheessa enemmän kuin missään muussa Uuden testamentin luvussa.


2. Pyhän Raamatun mukaan nämä olivat "opetuslapset", jotka jättivät Jeesuksen ja palasivat entiseen elämäntapaansa eivätkä enää seuranneet häntä. Joh. 6:66

3. Jeesus yhdisti tämän luopumuksen Juudaksen petokseen.


4. Kirjoituksissa opetuslapset olivat Jeesuksen uskovia ja seuraajia. Raamattu määritteli "väkijoukon" ei-uskoviksi. Ei-oppilaita. 30,36

5. Kapernaumiin matkusti kolme ihmisryhmää: ei-oppilaat (väkijoukko), 12 opetuslasta ja muut opetuslapset.


6. Opetuslapsille oli jo opetettu iankaikkisen elämän saamisen edellytykset, jotka olivat (ovat) uskominen Jeesukseen ja hänen käskyjensä noudattaminen. Johanneksen evankeliumin 3 ja 5 luku

Jeesuksen "tuleminen alas taivaasta" ei ollut uusi opetus. (Joh 3&5) Se oli kuitenkin uutta niille, jotka eivät seuranneet häntä. 


7. Vain muutama tunti ennen Elämän leipä -puhetta Jeesus teki kaksi ihmettä. Leipien moninkertaistamisen ja vetten päällä kävelemisen. Miten nämä kaksi tapahtumaa tapahtuivat, on käsittämätöntä; yliluonnollisia tapahtumia.

8. Tämä puhe oli suurin raamatullinen "uskon testi" niin monille opetuslapsille.


9. Keskeinen kohta Johanneksen evankeliumista 6:63

Ylösnousemuksen oikea tulkinta on, että "liha" Jeesus voitti myös kuoleman. Hänen lihansa tuottaa elämää!


10. Elämän leipää koskeva puhe pidettiin noin vuosi ennen viimeistä ehtoollista. Jeesus oli aloittanut maallisen palvelutyönsä noin kaksi vuotta sitten.


VANHA TESTAMENTTI ENNUSTAA


Pääsiäinen

Jeesus itse valitsi ajankohdan, jolloin hän esitti Elämän leipä -puheen opetukset. Mikä on todennäköisyys sille, että tämä puhe (yhdessä vuotta myöhemmin pidetyn viimeisen ehtoollisen kanssa) osuu niin lähelle vuotuista pääsiäisjuhlaa?

Todennäköisyys, että Jeesus teki tämän "onnettomuus" on suunnilleen "yksi prosentti." "Matematiikka" tarkoittaa, että Jeesus teki tämän tarkoituksella. Herra olisi voinut valita minkä tahansa muun viikon ja kuukauden vuodesta. 

Pääsiäinen oli lähellä (Joh. 6:4). Israelilaisten ei ainoastaan pitänyt uhrata karitsoja, vaan heidän oli myös syötävä karitsojen liha ollakseen liitossa Jumalan kanssa. 2. Moos. 12


Mooseksen kirjassa Jumala antoi israelilaisille kolme pääkäskyä, jotta esikoislapset pelastuisivat:

Ensimmäinen: Uhraa karitsa. Toinen: Levitä karitsan verta talon ovipylväisiin ja ikkunanpieliin, joissa liha on tarkoitus syödä. Kolmanneksi: Syö karitsanlihaa.

Veren merkki oli "vain" sallittu taloissa, joissa karitsanlihaa syötiin. Lihaa ei saanut viedä talon ulkopuolelle. 7,46

Jos israelilaiset uhrasivat karitsoja, mutta "ei ole" levittää verta taloihin, joissa lihaa myöhemmin kulutettiin, kuolema "olisi" tullut noihin taloihin. Exodus 12


Se oli "todellinen" lihaa syödään ja oikeaa verta, joka "tallennettu." Ei karitsan symboli.


Jeesus on "Jumalan Karitsa"

 • Karitsan on oltava vuoden ikäinen uros ja virheetön. 2. Moos. 12:5
 • Mutta Kristuksen kallisarvoisella verellä kuin tahrattoman, tahrattoman karitsan verellä. 1. Piet. 1:19
 • Älä murra yhtään sen luuta. 2. Moos. 12:46.
 • Sillä tämä tapahtui, jotta raamatunkohta täyttyisi: "Siitä ei murreta yhtään luuta." Joh. 19:36
 • Sillä meidän pääsiäiskaritsamme, Kristus, on uhrattu. 1 Kor 5:7
 • Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Joh. 1:29
 • He taistelevat Karitsan kanssa, mutta Karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrojen Herra ja kuningasten kuningas, ja ne, jotka ovat hänen kanssaan, ovat kutsuttuja, valittuja ja uskollisia. Ilm 17:14
 • Autuaita ovat ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääjuhlaan. Ilm. 19:9

Jumala käski, että pääsiäisuhri on vietävä jokaisessa sukupolvessa, "ikuisesti." Exodus 12


Vanha Manna vs. Uusi Manna

Jeesus uutena Mooseksena

 • Farao tappoi kaikki poikalapset, ja vain Mooses pelastui. (2. Mooseksen kirja 1-2) Herodes tappoi kaikki poikalapset, ja vain Jeesus pelastui. Matt 2:16
 • Mooses ei syönyt eikä juonut neljäänkymmeneen päivään ja neljäänkymmeneen yöhön. (2. Moos. 34:28) Jeesus ei syönyt eikä juonut neljäänkymmeneen päivään ja neljäänkymmeneen yöhön. Matt 4:2
 • Veren kautta Mooses oli vanhan liiton välittäjä (2. Moos. 24:8).Veren kautta Jeesus on uuden liiton välittäjä. Hebr 12:24
 • Mooses sai kymmenen käskyn lait vuorella, Siinain vuorella. Jeesus antoi autuaat sanat vuorella, vuorisaarnassa. 
 • Moosesta pidetään Vanhan testamentin suurimpana opettajana. Jeesusta pidetään Uuden testamentin suurimpana opettajana.

Uusi manna on vain "symboli" Uudesta Mooseksesta?


Vanha Manna 

Leipä oli "ei" symbolinen. Se oli "yliluonnollista" leipää ja Jumalan ihmeellisiä lahjoja, joilla israelilaiset ruokittiin erämaassa. Mooseksen kirja 16

The Vanha Exodus vapautti israelilaiset orjuudesta; Israelin 12 heimoa johti Mooses luvattuun maahan.

Suoraan taivaasta, "Manna" aamulla ja "liha" illalla. 8

Juutalaiset valittivat ja nurisivat.

Manna laitettiin kultaiseen astiaan ilmestysmajassa. 33; Hebr 9:4


Uusi Manna 

Jeesukseen viitataan nimellä "New Moses" in the New Testament.

The Uusi Exodus vapauttaa ihmiskunnan orjuudesta, synnistä ja kuolemasta. 12 apostolia johti Jeesus luvattuun maahan.

The Jews were anticipating a prophet like Moses to come into the world and do something greater.

Moses: A prophet "like me" will the LORD, your God, raise up… Deut 18:15-18; Acts 3:22

When the people saw the sign he had done, they said, “This is truly the Prophet, the one who is to come into the world.” John 6:14

The Jews then requested something greater from the New Moses. They requested manna “aina.” Not just for 40 years, but forever so they can satisfy their physical bodies. 34

Juutalaiset valittivat ja nurisivat.


Kirjoitusten mukaan annetaan jotain suurempaa, joka on kulutettava.


Suoraan taivaasta, "syö" of the new manna and you will ei kuole

 • Esi-isäsi söivät mannaa erämaassa, mutta he kuolivat. Tämä on se leipä, joka laskeutuu taivaasta, jotta voi "syö" se eikä kuole. 49,50
 • Leipä on hänen lihaansa. (51) Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Toisin kuin esi-isänne, jotka söivät ja silti kuolivat, kuka tahansa "syö" tämä leipä elää ikuisesti. 58
 • Jeesus aloittaa (49) ja lopettaa (58) vaikeat uudet opetuksensa, joissa hän yhdistää "vanhan mannan", joka syötiin (ja joka vielä kuoli), "uuteen mannaan", joka on syötävä (iankaikkinen elämä).

KEITÄ OLIVAT "VÄKIJOUKKO"?


Johanneksen evankeliumin luvussa 6 jotkut uskovat, että "muut opetuslapset" olivat "osa väkijoukkoa".

Tämä ei ole totta.

Tämä väkijoukko osallistui sekä "leipien moninkertaistamiseen" että "Elämän leipä -puheeseen". Sen ymmärtäminen, kuka tämä väkijoukko oli, auttaa valmistella näyttämöä Elämän leipä -puheen oikeasta raamatullisesta tulkinnasta.

Let’s first analyze what happened during the Multiplication of Loaves, the day before the discourse. This supernatural event is written about in all four Gospels…


Kun sana "opetuslapset" mainitaan Raamatussa, joskus se on "ei" hyvin selvästi, tarkoitetaanko kirjoituksessa "kahtatoista opetuslasta" vai "kaikkia opetuslapsia". Loogisesti analysoimalla Uutta testamenttia voimme kuitenkin selvittää "joka" kirjoituksessa viitataan.

Jeesus nousi vuorelle, ja siellä hän istui alas hänen "opetuslapset." 3

Yleisö makasi nurmikolla. 10

Tiedämme, että Jeesuksella oli "monet" opetuslapsia, jotka seurasivat häntä tässä vaiheessa ja hänen palvelutyönsä aikana, kahdentoista opetuslapsen lisäksi. 60


Muut uskolliset opetuslapset

Kahdenkymmenen opetuslapsen lisäksi tiedämme, että oli olemassa muita hyvin uskollisia opetuslapsia, jotka seurasivat Jeesusta hänen aikana hänen "koko" Raamatun mukaan maanpäällinen palvelustyö. Apt.1:21-23


Suuri väkijoukko ruokittavana

5000 miestä on valtava joukko!

Useimmat raamatuntutkijat kuitenkin uskovat, että väkijoukon koko "leipien moninkertaistamisen" aikana oli pikemminkin 10-15 tuhatta ihmistä, koska Raamattu ei "ei" laskennassa on mukana myös naiset ja lapset, jotka olivat paikalla. Matt 14:21

Kuten "ilta" oli lähellä, tätä valtavaa väkijoukkoa käskettiin "istu alas" nurmikolla ryhmissä. Mark. 6:39; Luuk. 9:14

Opetuslapset käskettiin "jakaa ruokaa" (Mark. 6:41; Luuk. 9:16; Matt. 14:19) ja siivota tähteet. Joh: 6:12

Jeesuksen mukaan väkijoukko sai niin paljon kuin halusi.


Olisiko loogista, jos "vain" kaksitoista opetuslasta kutsuttiin palvelemaan niin valtavaa väkijoukkoa, jossa oli läsnä monia "muita opetuslapsia"?


"Kaksitoista" joutui tekemään kaiken työn?

Kaksitoista "vanhempaa" apostolia joutuivat tekemään "kaikki työ", kun muut opetuslapset olivat väkijoukossa, makasivat ruohikolla ja söivät, kunnes he olivat kylläisiä?

Kuvittele väkijoukon koko ja ruoan määrä. Kyseessä on suuri stadionin kokoinen ihmisjoukko! Nurmikenttä, jossa väkijoukko istui ryhmissä, ulottui varmasti satojen metrien päähän. Kuvittele "koko" leipä- ja kalakasoista, joilla ruokittaisiin niin monta ihmistä.

Siinä on paljon työtä kahdelletoista ihmiselle! Jos apua olisi vähän ja ilta olisi lähellä, onnistuisiko mikään?

1 opetuslapsi jokaista ~ 1000 henkilöä kohden


Puhumme tuhansista leivistä ja tuhansista kaloista!


Ihmisten palveleminen on Jeesuksen perusopetus

Yksi opetuslapseuden suurimmat ominaisuudet että Jeesus opetti "ihmisten palvelemisesta", ei siitä, että häntä palvellaan! Tämä perustavanlaatuinen opetus "toisten palvelemisesta" ja toisten asettamisesta etusijalle on kirjassa".satoja jakeita" koko Uudessa testamentissa.

Tämä tulkinta, jonka mukaan "muut opetuslapset" olivat "osa väkijoukkoa" eivätkä siksi osallistuneet väkijoukon palvelemiseen, on ristiriidassa Herran opetusten kanssa, eikä siinä ole loogista järkeä.


Raamatun mukaan "opetuslapset" tarjoili yleisölle. "Muut opetuslapset" mainittiin evankeliumeissa harvoin. Tarkoittaako tämä, ettei heitä ollut olemassa, vai että he olivat vain "osa väkijoukkoa"? Matias, joka seurasi Herraa hänen "koko" maallisen palvelutyönsä ajan kirjoitusten mukaan ja josta myöhemmin tuli "kahdestoista apostoli(Apt. 1:26) ei ole koskaan mainittu evankeliumeissa. Tekeekö se hänestä "osan väkijoukkoa"?

Ymmärtämällä mitä yleisö "ei uskonut," erottaa tämän väkijoukon entisestään "kaikki" opetuslapset...


Kirjoitusten mukaan opetuslapset olivat Jeesuksen uskovia ja seuraajia. Ennen vaikeita ja häiritseviä uusi opetuksia opetettiin, väkijoukolta puuttui usko Jeesukseen.


Pyhän kirjoituksen mukaan väkijoukko ei uskonut Jeesukseen:

 • Niin he sanoivat hänelle: "Minkä merkin sinä voit tehdä, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinuun? Mitä sinä voit tehdä?" 30
 • Jeesus sanoi heille: "Mutta minä sanoin teille, että vaikka olette nähneet minut, ette usko." 36
 • Herra määritteli väkijoukon lampaiksi "ilman" paimen. (Mark. 6:34) Miten lammas voi uskoa, jos ei ole paimenta? Voiko lammas ilman paimenta olla Kristuksen opetuslapsi? Ei!

On ilmeistä, että Raamatun "muut opetuslapset" olivat ei "osa väkijoukkoa."


Jae 22-59 oli keskustelu väkijoukon ja Jeesuksen välillä hänen uusi opetukset. Ja kyllä, Jeesus opetti. 59

Opetuslapset "kuuntelivat" Elämän leipä -puheen aikana. Ainoa opetuslapsi, joka puhui, oli Pietari puheen lopussa. 68,69

Vasta kun Jeesus siirsi keskustelun "suoraan" opetuslapsilleen "luettuaan monia epäuskon ajatuksia" opetuslapsiltaan, hänen vaikean ja häiritsevän uusi opetukset. 60,61


OPETUSLAPSET - ELÄMÄNTAPA


Monet opetuslapset seurasivat

Jeesus käski useita kertoja Raamatussa ihmisiä "seuraamaan" häntä, jos he halusivat olla hänen opetuslapsensa. Kreikankielessä sanaa "akoloutheo" käytettiin sanasta "seurata", joka tarkoittaa mukana olemista, liittymistä ja läsnäoloa, kirjaimellisesti hänen kanssaan kulkemista.  

Kahdentoista opetuslapsen lisäksi Jeesuksella oli muitakin opetuslapsia, jotka seurasivat häntä. "hyvin varhain" hänen palvelutyössään. Nämä muut opetuslapset seurasivat Herraa koko hänen maallisen palvelutyönsä ajan. Ap. t. 1:21-23

Puhetapahtuman päivänä Jeesus oli noin kaksi vuotta maanpäällisen palvelutyönsä jälkeen, ja siellä oli "monet" opetuslapsia, jotka seurasivat häntä kahdentoista opetuslapsen lisäksi. Joh. 6:60


72 opetuslasta

Jeesuksen seuraaminen ei tarkoittanut vain hänen kanssaan kulkemista ja oppimista. Jeesus oli "valmistelu" opetuslapsensa lähetystyöhön, kuten voimme nähdä Luukkaan evankeliumin 10 luvusta. Puheensa jälkeen Jeesus antoi 72 uskolliselle opetuslapselle tehtäväksi lähetystyön, johon kuului muun muassa kaupungista toiseen matkustaminen saarnaten, riivaajien karkottaminen, sairaiden parantaminen jne.

Joka kuunteli näitä opetuslapsia, kuunteli myös Herraa. Joka hylkäsi nämä opetuslapset, hylkäsi Herran. Luuk. 10:16

Palattuaan iloiten tehtävästään Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Minä olen nähnyt saatanan putoavan kuin salama taivaalta". 18

Jeesus antoi näille opetuslapsille "täyden vallan vihollisen yli". 19


Jeesuksen mukaan 72 opetuslapsen nimet ovat seuraavat. "kirjoitettu taivaassa." 20


Jeesus "guaranteed” heaven to these disciples. 

With the Lord’s strict demanding rules and Conditions of Discipleship, for Jesus to guarantee heaven can only mean that these 72 disciples were very faithful and obedient to his teachings. 

If you lose your life for his sake, you save it…


Opetuslapseuden ehdot

Jeesus oli (on) "kova" valmentaja! Olosuhteet olivat "ei" helppoa opetuslapsille.

 • Hänen opetuslapsensa sanoi hänelle: "Herra, anna minun ensin mennä hautaamaan isäni." Mutta Jeesus vastasi hänelle: "Seuraa minua, ja anna kuolleiden haudata vainajansa." Matt 8:21-22
 • Ja toinen sanoi: "Minä seuraan sinua, Herra, mutta anna minun ensin hyvästellä perheeni kotona." Jeesus sanoi: "Kukaan, joka laittaa kätensä kyntöön ja katsoo, mitä on jäänyt jäljelle, ei sovi Jumalan valtakuntaan." Luuk. 9:61-62
 • Joka rakastaa isää tai äitiä enemmän kuin minua, ei ole minun arvoinen, ja joka rakastaa poikaa tai tytärtä enemmän kuin minua, ei ole minun arvoinen. Matt 10:37
 • Jeesus käski opetuslapsiaan luopumaan omaisuudestaan, kieltämään itsensä, ottamaan päivittäin ristinsä ja seuraamaan häntä. Matt 10:38, Luuk 9:23; Luuk 14:25-33.
 • Joka ei kanna omaa ristiään ja seuraa minua, ei voi olla minun opetuslapseni. Luuk. 14:27

Sillä jokainen, joka tahtoo pelastaa henkensä, menettää sen, mutta jokainen, joka menettää henkensä minun tähteni, pelastaa sen". Matt 10:39


Sitoutuminen ja usko

Opetusehdot olivat kaikille opetuslapsille, ei vain kahdelletoista opetuslapselle, asetettuja ehtoja.

Uuden testamentin evankeliumit määrittelevät selvästi opetuslapseuden pelikirjan, eikä se ollut silloin helppoa! Et voinut vain "Uber" tai "GPS" se Jeesukselle sunnuntain jumalanpalvelusta varten. Eikä Jeesus jäänyt yhteen paikkaan.

On arvioitu, että Jeesus matkusti yli kolme tuhatta mailia maanpäällisen palvelutyönsä aikana, ja hän kehotti opetuslapsiaan seuraamaan häntä päivittäin...


Monet opetuslapset luopuivat "elämäntapa" seurata Jeesusta.


Uskon vahvistaminen

Opetuslapset saivat puhua ja oppia suoraan Jeesukselta, ja he todistivat ihmeitä, jotka auttoivat vahvistamaan heidän uskoaan.

Hänen opetuslastensa edessä, vain tunteja ennen keskusteluaJeesus teki uskomattoman käsittämättömän yliluonnollisen ihmeen, kun hän moninkertaisti leivän ja kalan ruokkiakseen yli 5000 ihmistä!

Tämä ihme osoitti Herran jumalalliset kyvyt ottaa se, mikä oli "luonnollinen" ja saada aikaan "yliluonnollinen.” Similar to the Manna in the Desert the Father provided, Jesus provided supernatural bread and supernatural fish to those in need, with abundance. After this miracle, many wanted to make him king. John 6:15

Tämä varmasti vahvisti opetuslasten uskoa entisestään!

Jeesus valmisti opetuslapsia hyvin vaikeisiin käsittämätön yliluonnolliset opetukset joka opetettaisiin seuraavana päivänä.


UUSIA OPETUKSIA - JOTAIN SUURTA TAPAHTUI!


Kuka tahansa "uskoo" on iankaikkinen elämä (Joh. 3:36).

Opetuslapset seurasivat ja seurasivat Jeesusta, koska heille oli luvattu iankaikkinen elämä, jos he uskoivat. Uskoa tarkoittaa "hyväksyä totuudeksi". Tapahtui kuitenkin vaikeita ja häiritseviä "uusia opetuksia", jotka horjuttivat monien opetuslasten uskoa.

Jeesus "yllätti" opetuslapsensa uusilla oudoilla opetuksilla, jotka eivät olleet vain häiritseviä vaan myös kiellettyjä, kuten veren juominen.


Viha purkautui

Elämän leipä -puheessa puhkesi vihaisia riitoja.

Yli metaforan tai symboliikan? Ei voi olla totta!

Juutalaiset riitelivät keskenään ja sanoivat: "Kuinka tämä mies voi antaa meille lihansa syötäväksi?". Joh. 6:52

Tämä ei ollut satunnainen riita. Monet ihmiset olivat järkyttyneitä ja järkyttyneitä Herran yllättävästä kielenkäytöstä.


Jeesus antoi "kielletty" uhkavaatimus

Vaikka monet olivat "järkyttyneitä" puheen aikana, sen sijaan, että Jeesus olisi korjannut "väärinkäsityksen", hän sanoi "nosti rimaa" vielä korkeammalle antamalla uhkavaatimuksen, johon sisältyi hänen verensä juominen:

Jeesus sanoi heille: "Aamen, amen, amen, minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teissä ei ole elämää." 53


Sitten Jeesus voimisti eloisaa "kirjaimellisesti" komennot

 • Joka syö minun lihaani ja juo minun vertani, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. 54
 • Sillä lihani on totta (alethes) ruokaa, ja minun vereni on totta (alethes) juomaa. 55
 • Joka syö minun lihaani ja juo minun vertani, se pysyy minussa ja minä hänessä. 56
 • Niin kuin elävä Isä lähetti minut, ja minulla on elämä Isän kautta, niin myös se, joka syö minusta, saa elämän minun kauttani. 57
 • Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Toisin kuin esi-isänne, jotka söivät sitä ja kuolivat silti, se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. 58

Alethes

Kreikan sana alethes tarkoittaa "todellinen" tai "todella", ja sitä käytettäisiin vain epäileviä vastaan, joilla ei ole uskoa, kuten juutalaisilla jakeessa 52. 

Alethes mainitaan useita kertoja Uudessa testamentissa ja se on "aina" käytetään kuvaamaan jonkin asian todellista merkitystä; kirjaimellinen. Sitä ei koskaan käytetä kuvaamaan jotain epätodellista tai symbolista.

Herra korosti sitä ihmettä, että hänen ruumiinsa ja verensä on totuudenmukaisesti ruokaa ja juomaa.


Sana "syödä" kreikaksi graafisesti voimistunut

Kun juutalaiset ilmaisivat vihansa, Jeesus voimisti sanaa graafisesti. "syö" sanasta phago (syödä, kuluttaa; jae 51) sanaan trogo - pureskella, jyrsiä. päälle, repiä kappaleiksi. 54,56,58


VAIKEA USKOA


Silloin monet opetuslapset, jotka kuuntelivat, sanoivat: "Tämä puhe on kova; kuka voi sen hyväksyä? 60

Onko symbolinen opetus vaikea hyväksyä? Ei!

Luovuttuaan elämäntapa seurata Jeesusta, monet opetuslapset päättivät olla uskomatta..


Järkyttääkö tämä sinua?

Jakeet 61: Jeesuksella oli toinen tilaisuus korjata "väärinkäsitys". Sen sijaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Järkyttääkö (loukkaa) tämä teitä?".

Onko symbolisessa opetuksessa "jotain" järkyttävää tai loukkaavaa? Ei!


Se, mikä oli järkyttävää, vaikeaa, ihmismielelle häiritsevää ja käsittämätöntä, oli se, että Jeesus puhui kirjaimellisesti!


Lennä taivaaseen

Jopa Jeesuksen tekemien ihmetekojen jälkeen monet opetuslapset olivat niin epäuskoisia, että Jeesuksen oli pakko antaa lausunto, jossa hän sanoi legitimoida itsensä että hän on Jumalan poika ja voi tehdä mitä tahansa, kuten nousta taivaaseen.

Jae 62: 62: Entä jos näet Ihmisen Pojan nousevan sinne, missä hän ennen oli?

Onko taivaaseen nouseminen käsittämätöntä, yliluonnollista? KYLLÄ

Niinpä leivästä tulee kirjaimellisesti lihaa!

Se on ihmeellistä; se on yliluonnollista.


USKO!

Jeesus sanoo, että nämä uudet opetukset ovat ihmismielelle käsittämättömiä ja vaikeita. Se vaatii 100% usko!


TOTUUS JAKEESTA 63


Analysoidaanpa Johanneksen evankeliumia 6:63...

Jae 63: Se on "henki" joka antaa elämän, kun taas "liha" ei ole mitään hyötyä. Sanat, jotka olen puhunut teille, ovat henkeä ja elämää.

Jotkut uskovat, että jakeen 63 sana "henki" todistaa, että Jeesus puhui symbolisesti.

He uskovat myös, että Jeesus viittasi "lihaansa" sanoessaan, että "lihasta ei ole mitään hyötyä" - siitä ei ole apua eikä hyötyä.


Kirjoitusten mukaan termi "henki" tarkoittaa olemista. Yhdistetty Jumalan kanssa. Termi "liha" edustaa ihmisluontoa. erotettu Jumalasta synnin vuoksi.


Tätä opetetaan monta kertaa Uudessa testamentissa. Tässä on muutama jae...

 • Jeesus sanoi, että "henki" on halukas, mutta "liha" on heikko. Matt 26:41
 • "Lihan" huolenaihe on kuolema, mutta "hengen" huolenaihe on elämä ja rauha. Sillä "lihan" huoli on vihamielisyys Jumalaa kohtaan; se ei alistu Jumalan lakiin eikä voi alistua; ja ne, jotka ovat "lihassa", eivät voi miellyttää Jumalaa. Room. 8:5-8
 • "Lihan" teot ovat ilmeisiä: siveettömyys, epäpuhtaus, irstailu, epäjumalanpalvelus, noituus, viha... Gal 5:19-21.
 • Sitä vastoin "Hengen" hedelmiä ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, anteliaisuus, uskollisuus,... Gal 5:22.
 • Sillä se, joka kylvää lihalleen, niittää turmelusta "lihasta", mutta se, joka kylvää "hengelle", niittää iankaikkista elämää "hengestä". Gal 6:8
 • Sillä jos elätte "lihan" mukaan, te kuolette, mutta jos "hengen" kautta kuoletatte ruumiin teot, te elätte. Room 8:13...

Raamattu "selvästi" määrittelee "hengen" vs. "lihan".

Jeesus ei sanonut "minun lihani". Hän sanoi "lihani". Hän oli ilmeisesti "ei" viitaten hänen fyysiseen pyhään ja synnittömään lihaansa.


Herran liha ja veri valloitettu kuolema. Se merkitsee kaikkea!


Mitkä sanat ovat henki ja elämä?

Pyhässä Kirjoituksessa sanotaan, että "lihassa" on kyse synnistä, kuolemasta ja tuhosta. "Henki" tarkoittaa rakkautta, rauhaa, uskollisuutta, ... iankaikkista elämää. Jeesuksen äsken lausumat sanat (jakeet 48-58) koskevat henkeä, joka antaa elämän.

Mitkä ovat "sanat" Jeesus juuri puhui, että olisi katsotaan "henki ja elämä?"

Hänen omista sanoistaan, "tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, jotta voi syödä sitä ja ei kuole." (50) "Joka syö tämän leivän, on elää ikuisesti." 51,58

Mitä ei kuolla? Mikä voi elää ikuisesti???

Mihin Jeesus voisi viitata, koska fyysinen kuolevainen ruumiimme kuolee?


Hän voi "VAIN" viittaavat henkeemme. 


Nämä uudet vaikeat opetukset on tarkoitettu hengellenne. Vaikka fyysinen ruumiimme nousee myöhemmin kuolleista, vain henkemme voi paeta kuolemaa eikä kuolla.

Jeesus tekee "ei" Ruokikaa lihaanne, sillä se kuihtuu ja kuolee synnin vuoksi. Hän ruokkii henkeäsi juuri sillä aineella, joka voitti kuoleman, hänen ruumiillaan ja verellään.

Henkesi saa ravintoa, ja se antaa elämän - Henki ja elämä.


Yliluonnollinen liha ja veri

Jeesuksen liha ja veri luotiin ihmeellisesti yliluonnollisesta syntymästä. Hänen lihansa ja verensä muodostui Pyhän Hengen voimasta neitseellisen syntymän kautta.

Missään muussa ihmiskehossa ei ole "ever" luotu tällä tavoin. Herran liha ja veri ovat ihmeellisiä.

Jeesuksen yliluonnollinen ruumis ja veri antavat hengelle elämän. "Joka syö minun lihaani ja juo minun vertani, sillä on iankaikkinen elämä. Sillä minun lihani on true ruokaa, ja vereni on true juoda." 54,55


HE JÄTTIVÄT HÄNET


Ennen kuin se tapahtui, hän tiesi...

Jakeesta 64, Jeesus tiesi alkaen "alku" mitkä opetuslapset "ei usko." Koska Jeesus tiesi opetuslapset, jotka "eivät uskoisi", hän tiesi, että "mitä" he eivät uskoisi. 

Jeesus tiesi, "kuka" hänet jättäisi, ja hän tiesi, "miksi" hänet jätettäisiin - kaikki ennen kuin se tapahtui. 


Jos täydellisellä Jumalallamme olisi "väärinkäsitys" korjata tai "selventää", hän olisi tehnyt sen ennen kuin hän opetti sitä.

Meidän rakastava Jumalamme "ei" johtaa opetuslapsiaan harhaan.


He jättivät hänet

Jeesus antoi monien opetuslasten, jotka seurasivat ja seurasivat häntä, söivät ja joivat hänen kanssaan, matkustivat hänen kanssaan yötä päivää, jättää hänet, koska he eivät "uskoneet" näihin uusiin opetuksiin. 60,64,66

Hän totteli Isän tahtoa (40) ja päästi heidät menemään, koska he eivät uskoneet hänen uusiin opetuksiinsa.


Jeesus ei kutsunut heitä takaisin

Hän "ei" soittanut heille takaisin. Raamattu sanoo, että he palasivat entiseen "elämäntapaansa" eivätkä "enää" seuranneet häntä. 66

Ei kompromisseja

Jeesus antoi monien opetuslastensa jättää hänet sen jälkeen, kun he olivat luopuneet omasta elämäntavoistaan seuratakseen häntä, näyttää, miten "tärkeä" nämä opetukset ovat Jeesukselle Elämän leipä -puheessa ja että kompromissia ei ollut.

Tämä tapahtui noin vuosi ennen viimeistä ehtoollista.


Jeesus laittoi vuosien palvelutyön "peliin" näiden uusien opetusten puolesta.

Sitten hän kysyi, aikovatko 12 apostolia lähteä!

Sitten Jeesus sanoi kahdelletoista apostolille: "Haluatteko tekin lähteä?" "Kyllä." 67

Vertauskuvallisen symbolisen opetuksen vuoksi?! Ei käy!


Usko Jumalaan ja hänen suunnitelmaansa

Opetuslapsille annettiin hyvin vähän yksityiskohtia siitä, miten, milloin ja miksi, Elämän leipä -puheessa..

Luuletko, että Pyhällä Pietarilla oli kaikki yksityiskohdat ja että hän pystyi ymmärtämään, miten leipä voi muuttua lihaksi? No!

Mutta hänellä oli "usko" Jeesukseen. Hän ei jättänyt häntä:

Simon Pietari vastasi hänelle: "Mestari, kenen luo me menemme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Me olemme tulleet uskoon ja olemme vakuuttuneita siitä, että sinä olet Jumalan Pyhä." 68,69


Tule uskomaan

Pyhä Pietari teki "ei"Sanokaa: Kyllä, Herra, me ymmärrämme tarkalleen, mitä tarkoitat... ja niin me uskomme.

Hän sanoi, että olemme "tulleet uskoon" ja olemme "vakuuttuneita" (egnōkamen) että sinä olet Jumalan Pyhä.

Se oli "ei" "inhimillisen ymmärryksen" kautta, joka sai Pietarin uskomaan näihin uusiin opetuksiin, vaan ajan myötä vahvistuneen uskon kautta, joka antoi hänelle mahdollisuuden uskoa Jeesukseen "yli" sen, mitä hän pystyi käsittämään.


Pyhä Pietari korosti niiden opetuslasten "uskon puutetta", jotka lähtivät pois. 

Kenen luo me menemme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Me uskomme!


YLILUONNOLLINEN USKO


Ihmisen ymmärrystä ja järkeilyä käytetään mahdollisuuksien mukaan, mutta Jumalan yliluonnolliset opetukset ylittävät henkisen kapasiteettimme. Usko on "silta" joka yhdistää meidät yliluonnolliseen. Usko yhdistää meidät Jumalaan, joka on yliluonnollinen.

Yliluonnollinen usko tarkoittaa uskoa Jumalaan yli tieteellisen ymmärryksen ja luonnonlakien; ihmeellisestä, joka on samanlainen kuin Herran yliluonnollinen syntymä ja leivän ja kalan lisääntyminen; "hengestä" tuleva usko; täydellinen usko ja luottamus Jeesukseen, joka sallii sinun uskoa Jumalaan "beyond" mitä voit ymmärtää; usko ilman rajoja!


Luonnollinen usko

Tällä uskolla on rajansa!

Jokainen ihminen perii luonnollisen uskon, jonka avulla voi luottaa maallisiin asioihin, tilanteisiin jne. Se on "lihasta" peräisin olevaa uskoa, joka rajoittuu tähän maailmaan. Luonnollisesta uskosta puuttuu usko yliluonnolliseen. On olemassa "ei" silta.

Nämä uudet opetukset vaadittu opetuslapsille yliluonnollista uskoa "hengestä". (63) Sen sijaan, että he olisivat "täysin luottaneet" Jeesukseen, kuten pyhä Pietari teki, monet opetuslapset nojasivat "inhimilliseen ymmärrykseensä" sen sijaan, että olisivat uskoneet Jumalaan, mikä johti heidän epäuskoonsa ja vaikeisiin ja häiritseviin ajatuksiinsa.

Vaikeat ja häiritsevät ajatukset ihmislihan syömisestä ja ihmisveren juomisesta ovat vastoin ihmisen järjen ydintä. Ihmisen vaiston kautta, "henkiset esteet" syntyvät yleensä silloin, kun häiritsevät ja ei-toivotut ajatukset ovat vastoin ihmisen loogista ymmärrystä. Vaikka Jeesus totesikin, että "leipä" on hänen "lihaansa" (51), ja hän viittasi itseensä leipänä kymmenen eri kertaa tässä puheessa, monien henkinen kamppailu on selvä ja ilmeinen.


Ymmärrys vs. usko

Jeesus haastoi opetuslapsensa "Mene hänen kanssaan" heidän "rajallisen" inhimillisen ymmärryksensä yläpuolella. Ihmisen ymmärryksen esteiden tuolla puolen. Nämä yliluonnolliset opetukset olivat "kova" että monet opetuslapset uskovat, kuten kirjoituksessa sanotaan (60). He kamppailivat henkisesti hänen vaikeiden ja häiritsevien sanojensa kanssa. He eivät voineet kuunnella tai hyväksyä niitä. Jeesuksen puhumat sanat loukkasivat ja järkyttivät monia opetuslapsia. 61

Juutalaiset kamppailivat myös henkisesti. "Miten" voiko tämä mies antaa meille lihansa syötäväksi? (52) He kyseenalaistivat yliluonnollisen. Miten tämä voi tapahtua? He kiistelivät keskenään. Tämä on mahdotonta! Miten hän voi "antaa meille" hänen lihaansa? Sana "uskoa" mainitaan "yhdeksän kertaa" tässä keskustelussa. Ihmisen "rajallisen ymmärryksen" soveltaminen opetuksiin, jotka ovat "ihmisen ymmärryksen ulkopuolella", olisi mahdotonta uskoa. Sen sijaan, että sovellettaisiin inhimillistä ymmärrystä, Herra vaatii "usko" kuten Pyhällä Pietarilla oli:


"Olemme tulleet uskomaan ja vakuuttuneet siitä, että sinä olet Jumalan Pyhä." 69


Kuulostaako tämä "inhimilliseltä ymmärrykseltä" vai uskolta? Jos Pietari olisi soveltanut inhimillistä ymmärrystä näihin uusiin opetuksiin, hän olisi tehnyt samanlaisia huomautuksia ja esittänyt samanlaisia kysymyksiä. Tämä on vaikeaa; miten tämä voi tapahtua; kuka voi hyväksyä sen; kuka voi uskoa sen?

Sen sijaan Pietari valitsi "usko" yli rajallisen inhimillisen ymmärryksen. Hän oli "vakuuttunut" uskon kautta Jeesukseen. Sen sijaan, että hän olisi soveltanut inhimillisiä henkisiä esteitä, hän valitsi sillan. Herra, en ymmärrä, mutta sinä voit tehdä mitä tahansa...


Sinä olet Jumalan Pyhä!


Monet opetuslapset eivät ottaneet siltaa. He pitivät "inhimillistä ymmärrystä" parempana kuin uskoa Herraan. (60,64,66) He saattoivat "...ei" ylittää omat inhimilliset henkiset esteensä, jotta he voisivat soveltaa "luonnollinen usko" heidän "inhimilliseen ajattelutapaansa" sen sijaan, että he uskoisivat Jeesukseen, joka on yliluonnollinen. Koska he eivät voineet ymmärtää näitä uusia opetuksia, he päättivät olla uskomatta. Tämä oli suurin raamatullinen "uskon testi" niin monille opetuslapsille, ja monet epäonnistuivat. Jeesus ei tehnyt kompromisseja ja antoi heidän lähteä.


Enkö minä valinnut sinua?

Jeesus "hyväksytty" Pyhän Pietarin usko. Enkö minä valinnut kaksitoista? (70) Jeesus tiesi kuitenkin, että yksi kahdestatoista oli paholainen. (70,71) Onko paholaisella koskaan yliluonnollista uskoa Jeesukseen? Ei koskaan! Ei myöskään Juudas.

Jeesus yhdisti tämän luopumuksen Juudaksen petokseen.


Usko ja kärsivällisyys

Ajan kuluessa Jeesus paljasti yhä enemmän yksityiskohtia niille, jotka seurasivat häntä ja uskoivat.

Se, mikä silloin oli monille opetuslapsille häiritsevää ja vaikeaa, paljastaisi ajan mittaan uskossa ja kärsivällisyydessä Jeesusta kohtaan viimeiseen ehtoolliseen, uuteen pääsiäiseen, uhriristiinnaulitsemiseen ja Herran lunastukseen ihmiskunnalle nousemalla ylös kuolleista liittyvät salaisuudet.

Se on aivan kuin elämä! Jumala paljastaa elämäsi yksityiskohdat vähän kerrallaan. Haluamme tietää kaiken nyt, mutta hän vaatii "vahvaa uskoa" ja kärsivällisyyttä.


IHMEESTÄ TULEE IHME


Joku kysyi minulta kerran, miten leivästä voi tulla Jeesuksen lihaa ja silti näyttää leivältä? Kysyin häneltä, miten Maria voi synnyttää lapsen saamatta ihmisen miehen spermaa? Jeesuksen liha ja veri luotiin ihmeellisesti yliluonnollisen neitseellisen syntymän kautta. Ihmeestä syntyy ihme.


Hän oli (on) yliluonnollinen

Tiedämme, että Jeesus voi tehdä mitä tahansa, koska hän on jumalallinen. Kirjoitukset osoittavat, että hän pystyi moninkertaistamaan, muuttamaan ainetta ja muuttamaan ulkonäköä. Jeesus moninkertaisti leivän ja kalan. Hän myös muutti aineen ja ulkonäön, kuten veden viiniksi. Tämä luonnollinen ruoka moninkertaistui ja luonnollinen juoma muuttui yliluonnolliseksi ruoaksi ja juomaksi.

Pyhän Hengen voimasta syntynyt ja Neitsyt Mariasta syntynyt Herran fyysinen ruumis oli yliluonnollinen. Mikään muu ihmisruumis ei ole "ever" luotu tällä tavoin. Hänen yliluonnollinen ruumiinsa pystyi kävelemään veden päällä; hänellä oli täydellinen luonnon hallinta. Hänen oma ruumiinsa muutti "muotoaan" Raamatun mukaan kaksi kertaa. (Matt 17:2, Mark 16:12) Ja oli muitakin kertoja, jolloin hänen omat opetuslapsensa eivät tunnistaneet häntä.

Jeesuksen syntymä oli yliluonnollinen, mikä on helpompi uskoa kuin Jeesuksen lihan syöminen ja veren juominen. Monet ihmiset nykyään jäädä vajaaksi yliluonnollisesta uskosta, koska he jäävät kiinni omiin "inhimillisiin vaikeisiin ja häiritseviin ajatuksiinsa", aivan kuten opetuslapset tekivät, jotka jättivät Jeesuksen.


Ikuinen elämä on "kirjaimellisesti" Jeesuksen ruumiissa ja veressä

Jumala toimii aina sen kautta, mitä hän luo, ja hänen luomistyönsä kautta me voimme pelastua. Jumala loi lihan ja veren, ja Jeesuksen "kirjaimellinen" liha ja veri pelastavat. Jumala julisti 3. Mooseksen kirjassa (17), "kaiken lihan elämä on sen veressä." Veri ohjaa elämää ja ravitsee lihaa, mikä antaa fyysiselle ruumiille elämän.

Kuolema tuli ihmiskuntaan synnin vuoksi. Vanhan testamentin mukaan tiettyjen olentojen veriuhrit uhrattiin Jumalalle syntien sovittamiseksi. Veri edusti "elämä" eläimen ja veren nauttiminen oli kielletty. Esimerkiksi 2. Mooseksen kirjeen 12. luvussa kiellettiin karitsan veri, joka "fyysisesti" pelastettuja esikoisia ei syöty pääsiäisen aikana. Jopa karitsanlihan sisältämä veri piti "valutettu" ennen kuin lihaa syötiin.

Yksi suuri syy siihen, että Vanhan testamentin uhrit eivät riittäneet pelastamaan ihmiskuntaa kuolemalta, oli se, että "elämä" näistä eläimistä olivat "ei" ikuinen. Noilla eläimillä ei ollut jumalallista voimaa voittaa kuolema; Jeesuksella oli. (Joh. 10:18) Siksi, "ikuinen elämä" tuli aikaan ja avaruuteen yli kaksituhatta vuotta sitten.


Koska "elämä" Jeesuksen on jumalallisesti ikuinen, liha ja veri on "Jumalan Karitsa" tuli ikuiseksi.


Jeesus syrjäytti (kuten monet muutkin lait) veren nauttimista koskevan kielletyn juutalaisen lain uusilla käskyillään. "Mitä Jumala on tehnyt puhtaaksi, sitä sinä olet "ei" kutsua epäpyhäksi." (Apt 10:15) Jeesuksen mukaan, jos ette syö hänen lihaansa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää sisällänne. (53) Ikuinen elämä on kirjaimellisesti Jeesuksen ruumiissa ja veressä, ja Herra käskee meitä ottamaan siitä osaa. Joh. 6:48-58


Jumalan Karitsa ja uusi pääsiäinen

Toisin kuin lihasi, joka (ei merkitse mitään) kuihtuu ja kuolee synnin vuoksi, iankaikkinen elämä on Jeesuksen "ruumiissa ja veressä". Hänen koko ruumiinsa, joka sisälsi hänen lihansa, verensä, sielunsa ja jumaluutensa, voitti kuoleman nousemalla kuolleista.

Jumalan fyysisen luomisen kautta ajassa ja avaruudessa, nauttimalla Jeesuksen (Jumalan Karitsa) "ylösnousseen" yliluonnollisen ruumiin ja veren juhlien aikana. "Uusi pääsiäinen," kuoleman testamentti "ohittaa" uskolliset, kun pääsemme Herran jumalallisen elämän kautta iankaikkiseen elämään.


Meistä tulee ylösnoussut "Kristuksen ruumis".


Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Joh. 1:29

Autuaita ovat ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääjuhlaan. Ilm. 19:9

Teidän on "kuluttaa" iankaikkinen elämä aivan kuten Jeesus totesi omilla sanoillaan. Hänen elävä lihansa on todellista ruokaa ja veri on todellista juomaa. Joh. 6:55

Jae 54: "Joka syö minun lihaani ja juo minun vertani, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."


JUMALA SIUNATKOON!


Jeesus opetti Elämän leipä -puheessaan joitakin hyvin vaikeita opetuksia, joita monet opetuslapset päättivät olla uskomatta. Niinpä Jeesus antoi heidän lähteä.

Kirjoituksiin perustuen Elämän leipä -diskurssin opetukset ovat selvästi seuraavat "ei" symbolinen.

Tässä luvussa on kyse iankaikkisesta elämästä! Tee tutkimustyösi avoin sydän!

Jumala siunatkoon teitä matkallanne!


Uudet komennot syrjäyttävät vanhat komennot

Ääni puhui hänelle uudelleen, toisen kerran: "Se, minkä Jumala on tehnyt puhtaaksi, sinä olet".ei" kutsua epäpyhäksi." Act 10:15

Jeesus syrjäytti veren nauttimista koskevan kielletyn juutalaisen lain uusilla käskyillään. Raamatussa on monia muitakin esimerkkejä Jeesuksen uusista käskyistä, jotka syrjäyttävät vanhat käskyt - Klikkaa tästä!


Ei piirretty

Jotkut uskovat, että Isä Jumala päätti olla "piirtää" opetuslapset Jeesukseen, ja siksi monet opetuslapset jättivät Herran. Tämä ei selvästikään pidä paikkaansa, ja tässä on syy... Klikkaa tästä!


Ilmainen leipä

Jättivätkö opetuslapset Jeesuksen "puuttuu" ilmaista leipää? Ei!... Klikkaa tästä!


Ota yhteyttä

Jim@truthcampaign.org


Twitter

Seuraa meitä Twitterissä - Klikkaa tästä!


Katolinen Raamattu

Uusi amerikkalainen Raamattu, uudistettu painos

fiFinnish