Web Analytics Made Easy - Statcounter

Kirjoitusten avulla voimme ehdottomasti todistaa (100%), että Jeesus oli "ei" puhuu symbolisesti Elämän leipää koskevassa puheessa. - Johannes Luku 6:22-71


Tämä ilmainen koulutussivusto auttaa ihmisiä etsi totuutta yhdessä Pyhän Raamatun tärkeimmistä opetuksista, Johanneksen evankeliumin luvussa 6 olevassa Elämän leipä -puheessa. Jeesus viittasi "iankaikkiseen elämään" enemmän tässä puheessa kuin missään muussa Uuden testamentin luvussa.


Ne inhimilliset "esteet", jotka rajoittavat kykyämme ymmärtää, ovat massiivisia! On monia raamatullisia opetuksia, joita emme vain pysty ymmärtämään. Miten esimerkiksi asuuko Jumala meissä? Miten Jeesus herätettiin henkiin? Tai miten Jeesus syntyi neitseestä? Nämä yliluonnolliset opetukset edellyttävät, että ihminen uskoo "yli" sen, mitä hän voi käsittää.


Elämän leipä -puheen opetukset vaativat Kristuksen seuraajia uskomaan kuin lapset, yli tieteellisen ymmärryksen ja luonnonlakien. Uskoa Jumalaan yli inhimillisen ymmärryksen "esteiden", luottaen Jumalaan täysin.


Puhe opetettiin Kapernaumissa sijaitsevassa synagogassa. Jeesus oli aloittanut maanpäällisen palvelutyönsä noin kaksi vuotta sitten, ja häntä seurasi "monta" opetuslasta. Koko palvelutyönsä ajan Jeesus lupasi uskollisille ja kuuliaisille opetuslapsille iankaikkisen elämän. Nämä opetuslapset luopuivat "elämäntavoistaan" seuratakseen Jeesusta.


Puheen aikana tapahtui jotakin suurta, joka järkytti monien opetuslasten uskoa. Äkkiä puheen päätyttyä monet opetuslapset jättivät Jeesuksen ja palasivat entiseen elämäntapaansa eivätkä enää seuranneet häntä. 66

Johannes 6:66 on ensimmäinen kirjattu kristittyjen luopumus. Miksi nämä opetuslapset lähtivät?


SISÄLLYSLUETTELO - NOPEA 30 MINUUTIN LUKEMINEN


 • Tilanteen määrittely - 10 keskeistä kohtaa
 • Vanhan testamentin varjo; pääsiäinen ja Manna erämaassa.
 • Keitä olivat "väkijoukko"? He eivät olleet opetuslapsia
 • Monet opetuslapset luopuivat "elämäntapa" seurata Jeesusta
 • Uusia opetuksia Jeesukselta; jotain suurta tapahtui!
 • Häiritseviä ja käsittämättömiä opetuksia on "vaikea uskoa".
 • Totuus jakeesta 63; "henki" vs. "liha", jota opetetaan monta kertaa Uudessa testamentissa.
 • Jeesus salli monien opetuslasten jättää hänet; ei kompromisseja.
 • Usko ilman rajoja; yliluonnollinen usko vs. luonnollinen usko
 • Ihmeellinen neitseestä syntyminen muodosti Jeesuksen lihan ja veren. "Ihmeestä syntyy ihme."
 • Kaiken lihan elämä on sen veressä

ALUSTAMINEN - 10 AVAINKOHTAA


1. Tässä on kyse iankaikkisesta elämästä!

Jeesus viittasi iankaikkiseen elämään "13 kertaa" Elämän leipä -puheessa enemmän kuin missään muussa Uuden testamentin luvussa.


2. Pyhän Raamatun mukaan nämä olivat "opetuslapset", jotka jättivät Jeesuksen ja palasivat entiseen elämäntapaansa eivätkä enää seuranneet häntä. Joh. 6:66

3. Jeesus yhdisti tämän luopumuksen Juudaksen petokseen.


4. Kirjoituksissa opetuslapset olivat Jeesuksen uskovia ja seuraajia. Me tulemme "näyttää sinulle" kuinka Raamattu määrittelee "väkijoukon" ei-uskoviksi. Ei-jumalanoppineet.

5. Kapernaumiin matkusti kolme ihmisryhmää: ei-oppilaat (väkijoukko), 12 opetuslasta ja muut opetuslapset.


6. Opetuslapsille oli jo opetettu iankaikkisen elämän saamisen edellytykset, jotka olivat (ovat) uskominen Jeesukseen ja hänen käskyjensä noudattaminen. Johanneksen evankeliumin 3 ja 5 luku

Jeesuksen "tuleminen alas taivaasta" ei ollut uusi opetus (Joh 3 ja 5). Se oli kuitenkin uutta niille, jotka eivät seuranneet häntä. 


7. Alle 24 tunnissa, alkaen "Profeetta" ja "Kuningas" väitteisiin ja epäuskoon.

8. Tämä puhe oli monille opetuslapsille suurin raamatullinen "uskon koetus".


9. Keskeinen kohta Johanneksen evankeliumista 6:63

Ylösnousemuksen oikea tulkinta on, että "liha" Jeesus voitti myös kuoleman. Hänen lihansa tuottaa iankaikkisen elämän!


10. Elämän leipää koskeva puhe pidettiin noin vuosi ennen viimeistä ehtoollista. Jeesus oli aloittanut maallisen palvelutyönsä noin kaksi vuotta sitten.


VANHA TESTAMENTTI ENNUSTAA


Pääsiäinen

Jeesus itse valitsi ajankohdan, jolloin hän esitti Elämän leipä -puheen opetukset. Mikä on todennäköisyys sille, että tämä puhe (yhdessä vuotta myöhemmin pidetyn viimeisen ehtoollisen kanssa) osuu niin lähelle vuotuista pääsiäisjuhlaa?

Todennäköisyys, että Jeesus teki tämän "onnettomuus" on suunnilleen "yksi prosentti." "Matematiikka" tarkoittaa, että Jeesus teki tämän tarkoituksella. Herra olisi voinut valita minkä tahansa muun viikon ja kuukauden vuodesta. 

Pääsiäinen oli lähellä (Joh. 6:4). Israelilaisten ei ainoastaan pitänyt uhrata karitsoja, vaan heidän oli myös syötävä karitsojen liha ollakseen liitossa Jumalan kanssa. 2. Moos. 12


Mooseksen kirjassa Jumala antoi israelilaisille kolme pääkäskyä, jotta esikoislapset pelastuisivat:

Ensimmäinen: Uhraa karitsa. Toinen: Levitä karitsan verta talon ovipylväisiin ja ikkunanpieliin, joissa liha on tarkoitus syödä. Kolmanneksi: Syö karitsanlihaa.

Veren merkki oli "vain" sallittu taloissa, joissa karitsanlihaa syötiin. Lihaa ei saanut viedä talon ulkopuolelle. 7,46

Jos israelilaiset uhrasivat karitsoja, mutta "ei ole" levittää verta taloihin, joissa lihaa myöhemmin kulutettiin, kuolema "olisi" tullut noihin taloihin. Exodus 12


Se oli "todellinen" lihaa syödään ja oikeaa verta, joka "tallennettu." Ei karitsan symboli.


Jeesus on "Jumalan Karitsa"

 • Karitsan on oltava vuoden ikäinen uros ja virheetön. 2. Moos. 12:5
 • Mutta Kristuksen kallisarvoisella verellä kuin tahrattoman, tahrattoman karitsan verellä. 1. Piet. 1:19
 • Älä murra yhtään sen luuta. 2. Moos. 12:46.
 • Sillä tämä tapahtui, jotta raamatunkohta täyttyisi: "Siitä ei murreta yhtään luuta." Joh. 19:36
 • Sillä meidän pääsiäiskaritsamme, Kristus, on uhrattu. 1 Kor 5:7
 • Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Joh. 1:29
 • He taistelevat Karitsan kanssa, mutta Karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrojen Herra ja kuningasten kuningas, ja ne, jotka ovat hänen kanssaan, ovat kutsuttuja, valittuja ja uskollisia. Ilm 17:14
 • Autuaita ovat ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääjuhlaan. Ilm. 19:9

Jumala määräsi, että pääsiäisjuhlaa vietetään jokaisessa sukupolvessa, "ikuisesti." Exodus 12


Vanha Manna vs. Uusi Manna

Jeesus uutena Mooseksena

 • Farao tappoi kaikki poikalapset, ja vain Mooses pelastui (2. Moos. 1-2). Herodes tappoi kaikki poikalapset, ja vain Jeesus pelastui. Matt 2:16
 • Mooses ei syönyt eikä juonut neljäänkymmeneen päivään ja neljäänkymmeneen yöhön (2. Moos. 34:28). Jeesus ei syönyt eikä juonut neljäänkymmeneen päivään ja neljäänkymmeneen yöhön. Matt 4:2
 • Veren kautta Mooses oli vanhan liiton välittäjä (2. Moos. 24:8). Veren kautta Jeesus on uuden liiton välittäjä. Hebr 12:24
 • Mooses sai kymmenen käskyn lait vuorella, Siinain vuorella. Jeesus antoi autuaat sanat vuorella, vuorisaarnassa. 
 • Moosesta pidetään Vanhan testamentin suurimpana opettajana. Jeesusta pidetään Uuden testamentin suurimpana opettajana.

Uusi manna on vain "symboli" Uudesta Mooseksesta?


Vanha Manna 

Leipä oli "ei" symbolinen. Se oli "yliluonnollista" leipää ja Jumalan ihmeellisiä lahjoja, joilla israelilaiset ruokittiin erämaassa. Mooseksen kirja 16

The Vanha Exodus vapautti israelilaiset orjuudesta; Israelin 12 heimoa johti Mooses luvattuun maahan.

Suoraan taivaasta, "Manna" aamulla ja "liha" illalla. 8

Juutalaiset valittivat, nurisivat. Mooseksen kirja 16

Manna laitettiin kultaiseen astiaan ilmestysmajassa. 33; Hebr 9:4


Uusi Manna 

Jeesukseen viitataan nimellä "Uusi Mooses" Uudessa testamentissa.

The Uusi Exodus vapauttaa ihmiskunnan orjuudesta, synnistä ja kuolemasta. 12 apostolia johti Jeesus luvattuun maahan.

Juutalaiset odottivat Mooseksen kaltaisen profeetan tulevan maailmaan ja tekevän jotain suurempaa.

Mooses: Mooses: Profeetta "kuten minä" onko LORD5 Moos 18:15-18; Apt 3:22.

Kun kansa näki merkin, jonka hän oli tehnyt, he sanoivat: "Tämä on totisesti "Profeetta," sen, joka on tulossa maailmaan." Joh. 6:14

Sen jälkeen juutalaiset pyysivät uudelta Moosekselta jotakin suurempaa. He pyysivät mannaa "aina." Ei vain 40 vuotta, vaan ikuisesti, jotta he voivat tyydyttää fyysisen ruumiinsa. 34

Juutalaiset valittivat ja nurisivat. 41


Kirjoitusten mukaan annetaan jotain suurempaa, joka on kulutettava.


Suoraan taivaasta, "syö" uutta mannaa ja te tulette ei kuole

 • Esi-isäsi söivät mannaa erämaassa, mutta he kuolivat. Tämä on se leipä, joka laskeutuu taivaasta, jotta voi "syö" se eikä kuole. 49,50
 • Leipä on hänen lihansa (51). Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Toisin kuin esi-isäsi, jotka söivät ja silti kuolivat, kuka tahansa "syö" tämä leipä elää ikuisesti. 58
 • Jeesus aloittaa (49) ja lopettaa (58) vaikeat uudet opetuksensa, joissa hän yhdistää "vanhan mannan", joka syötiin (ja joka vielä kuoli), "uuteen mannaan", joka on syötävä (iankaikkinen elämä).

KEITÄ OLIVAT "VÄKIJOUKKO"?


Johanneksen evankeliumin luvussa 6 jotkut uskovat, että "muut opetuslapset" olivat "osa väkijoukkoa".

Tämä ei ole totta.

Tämä väkijoukko osallistui sekä "leipien moninkertaistamiseen" että "Elämän leipä -puheeseen". Sen ymmärtäminen, kuka tämä väkijoukko oli, auttaa valmistella näyttämöä Elämän leipä -puheen oikeasta raamatullisesta tulkinnasta.

Analysoidaan ensin, mitä tapahtui leipien moninkertaistamisen aikana, päivää ennen puhetta. Tästä yliluonnollisesta tapahtumasta on kirjoitettu kaikki neljä evankeliumia...


Kun sana "opetuslapset" mainitaan Raamatussa, joskus se on "ei" hyvin selvästi, tarkoitetaanko kirjoituksessa "kahtatoista opetuslasta" vai "kaikkia opetuslapsia". Loogisesti analysoimalla Uutta testamenttia voimme kuitenkin selvittää "joka" kirjoituksessa viitataan.

Jeesus nousi vuorelle, ja siellä hän istuutui alas hänen "opetuslapset." Johannes 6:3

Yleisö makasi nurmikolla. 10


Muut opetuslapset

Kahdenkymmenen opetuslapsen lisäksi tiedämme, että oli olemassa muita hyvin uskollisia opetuslapsia, jotka seurasivat Jeesusta hänen aikana hänen "koko" Raamatun mukaan maanpäällinen palvelustyö. Apt.1:21-23

Tiedämme myös, että Jeesuksella oli "monet" opetuslapsia, jotka seurasivat häntä tässä vaiheessa ja hänen palvelutyönsä aikana, kahdentoista opetuslapsen lisäksi. Joh. 6:60,66


Suuri väkijoukko ruokittavana

5000 miestä on valtava joukko!

Useimmat raamatuntutkijat kuitenkin uskovat, että väkijoukon koko "leipien moninkertaistamisen" aikana oli pikemminkin 10-15 tuhatta ihmistä, koska Raamattu ei "ei" laskennassa on mukana myös naiset ja lapset, jotka olivat paikalla. Matt 14:21

Kuten "ilta" oli lähellä, tätä valtavaa väkijoukkoa käskettiin "istu alas" nurmikolla ryhmissä. Mark. 6:39; Luuk. 9:14

Opetuslapset käskettiin sitten "jakaa ruokaa" (Mark. 6:41; Luuk. 9:16; Matt. 14:19) ja siivota tähteet. Joh: 6:12

Jeesuksen mukaan väkijoukko sai niin paljon kuin halusi.


Olisiko loogista, jos "vain" kaksitoista opetuslasta kutsuttiin palvelemaan niin valtavaa väkijoukkoa, jossa oli läsnä monia "muita opetuslapsia"?


"Kaksitoista" joutui tekemään kaiken työn?

Kaksitoista "vanhempaa" apostolia joutuivat tekemään "kaikki työ", kun muut opetuslapset olivat väkijoukossa, makasivat ruohikolla ja söivät, kunnes he olivat kylläisiä?

Kuvittele väkijoukon koko ja ruoan määrä. Kyseessä on suuri stadionin kokoinen ihmisjoukko! Nurmikenttä, jossa väkijoukko istui ryhmiin, ulottui varmasti satojen metrien päähän. Kuvittele "koko" leipä- ja kalakasoista, joilla ruokittaisiin niin monta ihmistä.

Siinä on paljon työtä kahdelletoista ihmiselle! Jos apua olisi vähän ja ilta olisi lähellä, onnistuisiko mikään?

1 opetuslapsi jokaista ~ 1000 henkilöä kohden


Puhumme tuhansista leivistä ja tuhansista kaloista!


Ihmisten palveleminen on Jeesuksen perusopetus

Raamatun mukaan "opetuslapset" tarjoili yleisölle. "Muut opetuslapset" mainittiin evankeliumeissa harvoin. Tarkoittaako tämä, ettei heitä ollut olemassa, vai että he olivat vain "osa väkijoukkoa"?

Matias, joka seurasi Herraa hänen "koko" maanpäällisen palvelutyönsä ajan kirjoitusten mukaan, ja josta tuli myöhemmin "kahdestoista apostoli(Apt. 1:26) ei ole koskaan mainittu evankeliumeissa. Tekeekö se hänestä "osan väkijoukkoa"?

Yksi opetuslapseuden suurimmat ominaisuudet että Jeesus opetti "ihmisten palvelemisesta", ei siitä, että häntä palvellaan! Tämä perustavanlaatuinen opetus "toisten palvelemisesta" ja toisten asettamisesta etusijalle on kirjassa".satoja jakeita" koko Uudessa testamentissa.

Tämä tulkinta, jonka mukaan "muut opetuslapset" olivat "osa väkijoukkoa" eivätkä siksi osallistuneet väkijoukon palvelemiseen, on ristiriidassa Herran opetusten kanssa, eikä siinä ole loogista järkeä.

Ymmärtämällä, mitä väkijoukko ei uskonut, erotetaan tämä väkijoukko edelleen"kaikki" opetuslapset...


Tämä väkijoukko teki "ei" uskovat Jeesukseen Pyhän kirjoituksen mukaan.


Kirjoitusten mukaan opetuslapset olivat Jeesuksen uskovia ja seuraajia. Ennen vaikeita ja häiritseviä uusi opetuksia opetettiin, väkijoukolta puuttui usko Jeesukseen:

 • Tämä väkijoukko ei seurannut Jeesusta Herran tekemien merkkien vuoksi. Joh. 6:26
 • He seurasivat Jeesusta vääristä syistä. Ihmisjoukko uskoi, että "uusi Mooses" tyydyttäisi heidän fyysisen nälkänsä; se oli samanlainen kuin "Manna erämaassa". 26-27,34
 • Yleisö pyysi Jeesukselta "toista" merkkiä uskonpuutteensa vuoksi.
 • Niin he sanoivat hänelle: "Minkä merkin sinä voit tehdä, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinuun? Mitä sinä voit tehdä?" 30
 • Jeesus sanoi heille: "Mutta minä sanoin teille, että vaikka olette nähneet minut, ette usko." 36
 • Herra kuvasi väkijoukkoa lampaiksi "ilman" paimen (Mark. 6:34). Miten lampaalla voi olla uskoa, jos ei ole paimenta? Voiko lammas ilman paimenta olla Kristuksen opetuslapsi? Ei!

On ilmeistä, että Raamatun "muut opetuslapset" olivat ei "osa väkijoukkoa."


Jae 22-59 oli keskustelu väkijoukon ja Jeesuksen välillä hänen uusi opetukset. Ja kyllä, Jeesus opetti. 59

Opetuslapset "kuuntelivat" Elämän leipä -puheen aikana. Ainoa opetuslapsi, joka puhui, oli Pietari puheen lopussa. 68,69

Vasta kun Jeesus siirsi keskustelun "suoraan" opetuslapsilleen "luettuaan monia epäuskon ajatuksia" opetuslapsiltaan, hänen vaikean ja häiritsevän uusi opetukset. 60,61


OPETUSLAPSET - ELÄMÄNTAPA


Monet opetuslapset seurasivat

Jeesus käski useita kertoja Raamatussa ihmisiä "seuraamaan" häntä, jos he halusivat olla hänen opetuslapsensa. Kreikankielessä sanaa "akoloutheo" käytettiin sanasta "seurata", joka tarkoittaa mukana olemista, liittymistä ja läsnäoloa, kirjaimellisesti hänen kanssaan kulkemista.  

Kahdentoista opetuslapsen lisäksi Jeesuksella oli muitakin opetuslapsia, jotka seurasivat häntä. "hyvin varhain" hänen palvelutyössään. Nämä muut opetuslapset seurasivat Herraa koko hänen maallisen palvelutyönsä ajan. Ap. t. 1:21-23

Puhetapahtuman päivänä Jeesus oli noin kaksi vuotta maanpäällisen palvelutyönsä jälkeen, ja siellä oli "monet" opetuslapsia, jotka seurasivat häntä kahdentoista opetuslapsen lisäksi. Joh. 6:60


72 opetuslasta

Opetus ei tarkoittanut vain Jeesuksen kanssa kulkemista ja oppimista. Luukkaan evankeliumin 10. luvun mukaan Jeesus antoi puheen jälkeen 72 uskolliselle opetuslapselle tehtäväksi lähetystyön, johon kuului muun muassa kaupungista toiseen matkustaminen, saarnaaminen, riivaajien karkottaminen ja sairaiden parantaminen. Jeesuksen mukaan profeetoilla ja kuninkailla ei ollut etuoikeutta nähdä ja kuulla sitä, mitä nämä opetuslapset näkivät ja kuulivat. 24

Joka kuunteli näitä opetuslapsia, kuunteli myös Herraa. Joka hylkäsi nämä opetuslapset, hylkäsi Herran. 16

Palattuaan iloiten tehtävästään Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Minä olen nähnyt saatanan putoavan kuin salama taivaalta". 18

Jeesus antoi näille opetuslapsille "täyden vallan vihollisen yli". 19


72 opetuslapsen nimet ovat "kirjoitettu taivaassa." 20


Jeesus "taattu" taivas näille opetuslapsille!

Kun otetaan huomioon Herran tiukat ja vaativat säännöt ja opetuslapseuden ehdot, Jeesuksen taata taivas voi tarkoittaa vain sitä, että nämä 72 olivat hyvin uskollisia ja tottelevaisia opetuslapsia. 

Jos menetät henkesi hänen vuokseen, pelastat sen...


Opetuslapseuden ehdot

Jeesus oli (on) "kova" valmentaja! Olosuhteet olivat "ei" helppoa opetuslapsille.

 • Hänen opetuslapsensa sanoi hänelle: "Herra, anna minun ensin mennä hautaamaan isäni." Mutta Jeesus vastasi hänelle: "Seuraa minua, ja anna kuolleiden haudata vainajansa." Matt 8:21-22
 • Ja toinen sanoi: "Minä seuraan sinua, Herra, mutta anna minun ensin hyvästellä perheeni kotona." Jeesus sanoi: "Kukaan, joka laittaa kätensä kyntöön ja katsoo, mitä on jäänyt jäljelle, ei sovi Jumalan valtakuntaan." Luuk. 9:61-62
 • Joka rakastaa isää tai äitiä enemmän kuin minua, ei ole minun arvoinen, ja joka rakastaa poikaa tai tytärtä enemmän kuin minua, ei ole minun arvoinen. Matt 10:37
 • Jeesus käski opetuslapsiaan luopumaan omaisuudestaan, kieltämään itsensä, ottamaan päivittäin ristinsä ja seuraamaan häntä. Matt 10:38, Luuk 9:23; Luuk 14:25-33.
 • Joka ei kanna omaa ristiään ja seuraa minua, ei voi olla minun opetuslapseni. Luuk. 14:27

Sillä jokainen, joka tahtoo pelastaa henkensä, menettää sen, mutta jokainen, joka menettää henkensä minun tähteni, pelastaa sen". Matt 10:39


Sitoutuminen ja usko

Opetusehdot olivat kaikille opetuslapsille, ei vain kahdelletoista opetuslapselle, asetettuja ehtoja.

Uuden testamentin evankeliumit määrittelevät selvästi opetuslapseuden pelikirjan, eikä se ollut silloin helppoa! Et voinut vain "Uber" tai "GPS" se Jeesukselle sunnuntain jumalanpalvelusta varten. Eikä Jeesus jäänyt yhteen paikkaan.

On arvioitu, että Jeesus matkusti yli kolme tuhatta mailia maanpäällisen palvelutyönsä aikana, ja hän kehotti opetuslapsiaan seuraamaan häntä päivittäin...


Monet opetuslapset luopuivat "elämäntapa" seurata Jeesusta.


Uskon vahvistaminen

Opetuslapset saivat puhua ja oppia suoraan Jeesukselta, ja he todistivat ihmeitä, jotka auttoivat vahvistamaan heidän uskoaan.

Hänen opetuslastensa edessä, vain tunteja ennen keskusteluaJeesus teki uskomattoman käsittämättömän yliluonnollisen ihmeen, kun hän moninkertaisti leivän ja kalan ruokkiakseen yli 5000 ihmistä!

Tämä ihme osoitti Herran jumalalliset kyvyt ottaa se, mikä oli "luonnollinen" ja saada aikaan "yliluonnollinen." Isän erämaassa antaman mannan tavoin Jeesus tarjosi yliluonnollista leipää ja yliluonnollista kalaa niille, jotka sitä tarvitsivat, yltäkylläisesti. Tämän ihmeen jälkeen monet halusivat "tee hänestä kuningas." Johannes 6:15


Tämä varmasti vahvisti opetuslasten uskoa entisestään!

Jeesus valmisti opetuslapsia hyvin vaikeisiin käsittämätön yliluonnolliset opetukset joka opetettaisiin seuraavana päivänä...


UUSIA OPETUKSIA - JOTAIN SUURTA TAPAHTUI!


Kuka tahansa "uskoo" Pojassa on iankaikkinen elämä. Joh. 3:36

Opetuslapset seurasivat Jeesusta iankaikkisen elämän lupauksen vuoksi, mutta heidän oli uskottava siihen, mitä hän opetti. Uskoa tarkoittaa "hyväksyä totuutena." Kuitenkin tapahtui vaikeita ja häiritseviä "uusia opetuksia", jotka horjuttivat monien opetuslasten uskoa.

Jeesus "yllätti" opetuslapsensa uusilla oudoilla opetuksilla, jotka eivät olleet vain häiritseviä vaan myös kiellettyjä, kuten veren juominen.


Leipä on hänen lihaansa

Teidän esi-isänne söivät mannaa erämaassa, mutta he kuolivat; tämä on se leipä, joka tulee taivaasta, niin että ihminen voi syödä sitä eikä kuole. Joh. 6:49-50

Minä olen elävä leipä, joka on tullut taivaasta; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. leipä että annan on minun lihani maailman elämän puolesta. 51


Viha purkautui

Elämän leipä -puheessa puhkesi vihaisia riitoja.

Yli metaforan tai symboliikan? Ei voi olla totta!

Juutalaiset riitelivät keskenään ja sanoivat, "Kuinka tämä mies voi antaa meille lihansa syötäväksi?" 52

Tämä ei ollut satunnainen riita. Monet ihmiset olivat järkyttyneitä ja järkyttyneitä Herran yllättävästä kielenkäytöstä.


Kun monet olivat järkyttyneitä, Jeesus "nosti panosta" ja antoi kielletyn uhkavaatimuksen!


Uhkavaatimus

Vaikka monet olivat "järkyttyneitä" puheen aikana, sen sijaan, että Jeesus olisi korjannut "väärinkäsityksen", hän sanoi "nosti rimaa" vielä korkeammalle antamalla kielletyn uhkavaatimuksen, johon kuului hänen verensä juominen:

Jeesus sanoi heille: "Aamen, amen, amen, minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teissä ei ole elämää." 53


Veren nauttiminen oli juutalaisilta ankarasti kielletty. Lev 17


Sitten Jeesus voimisti eloisaa "kirjaimellisesti" komennot

 • Joka syö minun lihaani ja juo minun vertani, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Joh. 6:54
 • Sillä lihani on totta (alethes) ruokaa, ja minun vereni on totta (alethes) juomaa. 55
 • Joka syö minun lihaani ja juo minun vertani, se pysyy minussa ja minä hänessä. 56
 • Niin kuin elävä Isä lähetti minut, ja minulla on elämä Isän kautta, niin myös se, joka syö minusta, saa elämän minun kauttani. 57
 • Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Toisin kuin esi-isänne, jotka söivät sitä ja kuolivat silti, se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. 58

Alle 24 tunnissa profeetasta ja kuninkaasta riitelyyn ja epäuskoon.


Alethes

Jakeessa 55 oleva kreikan sana alethes tarkoittaa "todellinen" tai "todella", ja sitä käytettäisiin vain epäileviä vastaan, joilla ei ole uskoa, kuten juutalaisilla jakeessa 52. 

Alethes mainitaan useita kertoja Uudessa testamentissa ja se on "aina" käytetään kuvaamaan jonkin asian todellista merkitystä; kirjaimellinen. Sitä ei koskaan käytetä kuvaamaan jotain epätodellista tai symbolista.


Herra korosti ihmettä, että hänen ruumiinsa -1 (katso huomautus jäljempänä) ja veri on totuudenmukaisesti ruokaa ja juomaa.


Sana "syödä" kreikaksi graafisesti voimistunut

Kun juutalaiset ilmaisivat vihansa, Jeesus voimisti sanaa graafisesti. "syö" sanasta phago (syödä, kuluttaa; jae 51) sanaan trogo - pureskella, jyrsiä. päälle, repiä kappaleiksi. 54,56,58


VAIKEA USKOA


Silloin monet opetuslapset, jotka kuuntelivat, sanoivat, tämä "sanominen on vaikeaa;" kuka voi hyväksyä (kuulla) sen? (60) Kuka voi kuunnella sitä?

Vain tunteja sitten opetuslapset todistivat Jeesuksen tekevän uskomattoman käsittämättömän yliluonnollisen ihmeen, kun hän loi leipää ja kalaa "tyhjästä" ruokkiakseen tuhansia ihmisiä! Monet halusivat tehdä hänestä kuninkaan!

Luuletko, että nämä opetuslapset kuuntelivat silloin????... Epäilemättä!


Korkealta matalalle, mikä täydellinen käänne uskossa Jeesukseen!


Symbolisen opetuksen vuoksi? Ei käy!

Luovuttuaan "elämäntapa" seurata Jeesusta, monet opetuslapset päättivät olla uskomatta. näissä häiritsevissä ja vaikeissa uusissa opetuksissa.


Järkyttääkö tämä sinua?

Jakeet 61: Jeesuksella oli toinen tilaisuus korjata "väärinkäsitys". Sen sijaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Järkyttääkö (loukkaa) tämä teitä?".

Onko symbolisessa opetuksessa "jotain" järkyttävää tai loukkaavaa? Ei!


Se, mikä oli järkyttävää, vaikeaa, ihmismielelle häiritsevää ja käsittämätöntä, oli se, että Jeesus puhui kirjaimellisesti!


Lennä taivaaseen

Jopa Jeesuksen tekemien ihmetekojen jälkeen monet opetuslapset olivat niin epäuskoisia, että Jeesuksen oli pakko antaa lausunto, jossa hän sanoi legitimoida itsensä että hän on Jumalan poika ja voi tehdä mitä tahansa, kuten nousta taivaaseen.

Jae 62: 62: Entä jos näet Ihmisen Pojan nousevan sinne, missä hän ennen oli?

Onko taivaaseen nouseminen käsittämätöntä, yliluonnollista? KYLLÄ

Niinpä leivästä tulee kirjaimellisesti lihaa!

Se on ihmeellistä; se on yliluonnollista.


USKO!

Jeesus sanoo, että nämä uudet opetukset ovat ihmismielelle käsittämättömiä ja vaikeita. Se vaatii 100% usko!


TOTUUS JAKEESTA 63


Analysoidaanpa Johanneksen evankeliumia 6:63...

Jae 63: Se on "henki" joka antaa elämän, kun taas "liha" ei ole mitään hyötyä. Sanat, jotka olen puhunut teille, ovat henkeä ja elämää.

Jotkut väittävät, että jae 63 tukee Elämän leipä -puheen symbolista tulkintaa:

 • On selvää, että väkijoukko ja opetuslapset uskoivat Jeesuksen puhuvan kirjaimellisesti. Jotkut kuitenkin uskovat, että jae 63 sulkee pois kirjaimellisen tulkinnan.
 • Jotkut uskovat, että Jeesus viittasi "lihaansa" sanoessaan, että "lihasta ei ole mitään hyötyä" - siitä ei ole apua tai hyötyä, siitä ei ole mitään hyötyä jne.
 • He uskovat myös, että jakeen 63 sana "henki" todistaa, että Jeesus puhui symbolisesti.

Analysoimalla tämän jakeen jokaista lausetta, näytämme selvästi, miksi symbolinen tulkinta on symbolinen. "ei" oikein.


Analyysi ensimmäisen lauseen jakeesta 63...


Kirjoitusten mukaan termi "henki" tarkoittaa olemista. Yhdistetty Jumalan kanssa. Termi "liha" edustaa olemista erotettu Jumalasta synnin vuoksi. Tämä on opetettu monta kertaa Uudessa testamentissa. Tässä on muutama jae...

 • Jeesus sanoi, että "henki" on halukas, mutta "liha" on heikko. Matt 26:41
 • "Lihan" huolenaihe on kuolema, mutta "hengen" huolenaihe on elämä ja rauha. Sillä "lihan" huoli on vihamielisyys Jumalaa kohtaan; se ei alistu Jumalan lakiin eikä voi alistua; ja ne, jotka ovat "lihassa", eivät voi miellyttää Jumalaa. Room. 8:5-8
 • "Lihan" teot ovat ilmeisiä: siveettömyys, epäpuhtaus, irstailu, epäjumalanpalvelus, noituus, viha... Gal 5:19-21.
 • Sitä vastoin "Hengen" hedelmiä ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, anteliaisuus, uskollisuus,... Gal 5:22.
 • Sillä se, joka kylvää lihalleen, niittää turmelusta "lihasta", mutta se, joka kylvää "hengelle", niittää iankaikkista elämää "hengestä". Gal 6:8
 • Sillä jos elätte "lihan" mukaan, te kuolette, mutta jos "hengen" kautta kuoletatte ruumiin teot, te elätte. Room 8:13

Nämä kaksi termiä on määritelty Pyhässä Kirjoituksessa.


Kuten voimme nähdä Raamatusta, kun nämä kaksi termiä on ryhmitelty yhteen, se on osoitus niiden keskinäisestä vertailusta. "Henki" ja "liha" ovat täydellisiä vastakohtia. Voimme liittyä Jumalaan "hengen" kautta tai voimme totella "lihan" syntejä ja olla erossa Jumalasta.

On selvää, että Jeesus vertasi "henkeä" ja "lihaa", kuten hän teki Matteuksen evankeliumin mukaan.

 • Niille, jotka elävät "hengessä", annetaan elämä - Yhdistynyt
 • Ne, jotka elävät "lihan" synneissä, eivät hyödy mistään - - Erotettu

Jeesus ei sanonut "minun lihani". Hän sanoi "lihani". Hän oli ilmeisesti "ei" viitaten hänen fyysiseen pyhään ja synnittömään lihaansa.

Herran liha ja veri valloitettu kuolema. Hänen lihansa tuottaa iankaikkisen elämän!


Analyysi toisen lauseen jakeesta 63...


Mitkä ovat "sanat" Jeesus juuri puhui, että olisi pidettävä "henki ja elämä?"

Hänen omista sanoistaan:

 • Tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, jotta voi syödä sitä ja ei kuole. (Joh 6:50) Joka syö tätä leipää, se on oleva elää ikuisesti. 51,58
 • Mitä ei kuolla? Mikä voi elää ikuisesti???
 • Mihin Jeesus voisi viitata, koska fyysinen kuolevainen ruumiimme kuolee?
 • Hän voi "VAIN" viittaavat henkeemme. 
 • Jeesuksen mukaan hän ruokkii henkeäsi, joka antaa elämän.

Nämä uudet vaikeat yliluonnolliset opetukset ovat hengellesi. Vaikka fyysinen ruumiimme nousee myöhemmin kuolleista, vain henkemme voi paeta kuolemaa eikä kuolla.

Jeesus ruokkii henkeäsi omalla elävällä taivaallisella ylösnousseella ruumiillaan ja verellään. Vain hengestäsi käsin voit uskoa Jumalaan. Ja vain henkeäsi ruokitaan. Lihasta ei ole mitään hyötyä.


Henkesi saa ravintoa, ja se antaa ikuisen elämän - Henki ja elämä


Yliluonnollinen liha ja veri

Jeesuksen liha ja veri luotiin ihmeellisesti yliluonnollisesta syntymästä. Hänen lihansa ja verensä muodostui Pyhän Hengen voimasta neitseellisen syntymän kautta.

Missään muussa ihmiskehossa ei ole "ever" luotu tällä tavoin. Herran liha ja veri ovat ihmeellisiä.

Jeesuksen yliluonnollinen ruumis ja veri antavat hengelle elämän. "Joka syö minun lihaani ja juo minun vertani, sillä on iankaikkinen elämä. Sillä minun lihani on true ruokaa, ja vereni on true juoda." 54,55


HE JÄTTIVÄT HÄNET


Johtuuko se väärinkäsityksestä?

Jotkut uskovat, että Jeesus puhui vertauskuvallisesti ja että monet opetuslapset ymmärsivät Herran opetukset väärin. Salliiko Jeesus monien opetuslasten jättää hänet väärinkäsityksen perusteella? Jos näin on, Jeesus "tarkoituksella" johtaa harhaan monia opetuslapsia...

Kirjoitusten mukaan Jeesus, joka on myös jumalallinen, tiesi kaiken ennen kuin se tapahtui:


Jakeesta 64Jeesus tiesi, kuka hänet jättäisi ja miksi hänet jätettäisiin, ja kaikki tämä tapahtui jo ennen kuin se tapahtui.


Jos meidän "täydellinen" Jumalan oli korjattava väärinkäsitys hänen tyhjentävistä eloisista kirjaimellisista opetuksistaan, jotka järkyttivät ja suututtivat monia, hän olisi korjannut opetuksensa ennen kuin hän opetti niitä.

Meidän rakastava Jumalamme "ei" johtaa opetuslapsiaan harhaan, erityisesti iankaikkisesta elämästä!


He jättivät hänet

 • Tämän seurauksena monet hänen opetuslapsistaan palasivat entiseen elämäntapaansa eivätkä enää seuranneet häntä. 66
 • Jeesus antoi monien opetuslasten, jotka seurasivat ja seurasivat häntä, söivät ja joivat hänen kanssaan, matkustivat hänen kanssaan yötä päivää, jättää hänet, koska he eivät "uskoneet" näihin uusiin opetuksiin. 60,64,66
 • Hän totteli Isän tahtoa (40) ja päästi heidät menemään...

Sillä tämä on Isäni tahto, että jokainen, joka näkee Pojan ja uskoo hänessä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. 40


Jeesus ei kutsunut heitä takaisin

Hän "ei" soittanut heille takaisin. Raamattu sanoo, että he palasivat entiseen "elämäntapaansa" eivätkä "enää" seuranneet häntä. 66

Ei kompromisseja

Se, että Jeesus salli monien opetuslastensa jättää hänet sen jälkeen, kun he olivat luopuneet omasta elämäntavoistaan seuratakseen häntä, osoittaa, miten "tärkeä" nämä opetukset ovat Jeesukselle Elämän leipä -puheessa ja että kompromisseja ei tehty.

Tämä tapahtui noin vuosi ennen viimeistä ehtoollista.


Jeesus laittoi vuosien palvelutyön "peliin" näiden uusien opetusten puolesta.

Sitten hän kysyi, aikovatko 12 apostolia lähteä!

Sitten Jeesus sanoi kahdelletoista apostolille: "Haluatteko tekin lähteä?" "Kyllä." 67

Vertauskuvallisen symbolisen opetuksen vuoksi?! Ei käy!


Usko Jumalaan ja hänen suunnitelmaansa

 • Opetuslapsille annettiin hyvin vähän yksityiskohtia siitä, miten, milloin ja miksi, Elämän leipä -puheessa..
 • Luuletko, että Pyhällä Pietarilla oli kaikki yksityiskohdat ja että hän pystyi ymmärtämään, miten leipä voi muuttua lihaksi? No!
 • Mutta hänellä oli "usko" Jeesukseen. Hän ei jättänyt häntä:
 • Simon Pietari vastasi hänelle: "Mestari, kenen luo me menemme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Me olemme tulleet uskoon ja olemme vakuuttuneita siitä, että sinä olet Jumalan Pyhä." 68,69

Tule uskomaan

Pyhä Pietari teki "ei"Sanokaa: Kyllä, Herra, me ymmärrämme tarkalleen, mitä tarkoitat... ja niin me uskomme.

Hän sanoi, että olemme "tulleet uskoon" ja olemme "vakuuttuneita" (egnōkamen) että sinä olet Jumalan Pyhä.

Se oli "ei" "inhimillisen ymmärryksen" kautta, joka sai Pietarin uskomaan näihin uusiin opetuksiin, vaan ajan myötä vahvistuneen uskon kautta, joka antoi hänelle mahdollisuuden uskoa Jeesukseen "yli" sen, mitä hän pystyi käsittämään.


Pyhä Pietari korosti niiden opetuslasten "uskon puutetta", jotka lähtivät pois. 

Kenen luo me menemme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Me uskomme!


YLILUONNOLLINEN USKO


Ihmisen ymmärrystä ja järkeilyä käytetään mahdollisuuksien mukaan, mutta Jumalan yliluonnolliset opetukset ylittävät henkisen kapasiteettimme. Usko on "silta" joka yhdistää meidät yliluonnolliseen. Usko yhdistää meidät Jumalaan, joka on yliluonnollinen.

Yliluonnollinen usko tarkoittaa uskoa Jumalaan yli tieteellisen ymmärryksen ja luonnonlakien; ihmeellisestä, joka on samanlainen kuin Herran yliluonnollinen syntymä ja leivän ja kalan lisääntyminen; "hengestä" tuleva usko; täydellinen usko ja luottamus Jeesukseen, joka sallii sinun uskoa Jumalaan "beyond" mitä voit ymmärtää; usko ilman rajoja!


Luonnollinen usko

Tällä uskolla on rajansa!

Jokainen ihminen perii luonnollisen uskon, jonka avulla voi luottaa maallisiin asioihin, tilanteisiin jne. Se on "lihasta" peräisin olevaa uskoa, joka rajoittuu tähän maailmaan. Luonnollisesta uskosta puuttuu usko yliluonnolliseen. On olemassa "ei" silta.

Nämä uudet vaikeat opetukset vaadittu opetuslapsille yliluonnollista uskoa "hengestä". (63) Sen sijaan, että he olisivat "täysin luottaneet" Jeesukseen, kuten pyhä Pietari teki, monet opetuslapset nojasivat "inhimilliseen ymmärrykseensä" sen sijaan, että olisivat uskoneet Jumalaan, mikä johti heidän epäuskoonsa ja vaikeisiin ja häiritseviin ajatuksiinsa.

Vaikeat ja häiritsevät ajatukset ihmislihan syömisestä ja ihmisveren juomisesta ovat vastoin ihmisen järjen ydintä. Ihmisen vaiston kautta, "henkiset esteet" syntyvät yleensä silloin, kun häiritsevät ja ei-toivotut ajatukset ovat vastoin ihmisen loogista ymmärrystä. Vaikka Jeesus totesikin, että "leipä" on hänen "lihaansa" (51), ja hän viittasi itseensä leipänä kymmenen eri kertaa tässä puheessa, monien henkinen kamppailu on selvä ja ilmeinen.


Ymmärrys vs. usko

Jeesus haastoi opetuslapsensa "Mene hänen kanssaan" heidän "rajallisen" inhimillisen ymmärryksensä yläpuolella. Ihmisen ymmärryksen esteiden tuolla puolen. Nämä yliluonnolliset opetukset olivat "kova" että monet opetuslapset uskovat, kuten kirjoituksessa sanotaan (60). He kamppailivat henkisesti hänen vaikeiden ja häiritsevien sanojensa kanssa. He eivät voineet kuunnella tai hyväksyä niitä. Jeesuksen puhumat sanat loukkasivat ja järkyttivät monia opetuslapsia. 61

Juutalaiset kamppailivat myös henkisesti. "Miten" voiko tämä mies antaa meille lihansa syötäväksi? (52) He kyseenalaistivat yliluonnollisen. Miten tämä voi tapahtua? He kiistelivät keskenään. Tämä on mahdotonta! Miten hän voi "antaa meille" hänen lihaansa? Sana "uskoa" mainitaan "yhdeksän kertaa" tässä keskustelussa. Ihmisen "rajallisen ymmärryksen" soveltaminen opetuksiin, jotka ovat "ihmisen ymmärryksen ulkopuolella", olisi mahdotonta uskoa. Sen sijaan, että sovellettaisiin inhimillistä ymmärrystä, Herra vaatii "usko" kuten Pyhällä Pietarilla oli:


"Olemme tulleet uskomaan ja vakuuttuneet siitä, että sinä olet Jumalan Pyhä." 69


Kuulostaako tämä "inhimilliseltä ymmärrykseltä" vai uskolta? Jos Pietari olisi soveltanut inhimillistä ymmärrystä näihin uusiin opetuksiin, hän olisi tehnyt samanlaisia huomautuksia ja esittänyt samanlaisia kysymyksiä. Tämä on vaikeaa; miten tämä voi tapahtua; kuka voi hyväksyä sen; kuka voi uskoa sen?

Sen sijaan Pietari valitsi "usko" yli rajallisen inhimillisen ymmärryksen. Hän oli "vakuuttunut" uskon kautta Jeesukseen. Sen sijaan, että hän olisi soveltanut inhimillisiä henkisiä esteitä, hän valitsi sillan. Herra, en ymmärrä, mutta sinä voit tehdä mitä tahansa...


Sinä olet Jumalan Pyhä!


Monet opetuslapset eivät ottaneet siltaa. He pitivät "inhimillistä ymmärrystä" parempana kuin uskoa Herraan (60,64,66). He saattoivat "ei" ylittää omat inhimilliset henkiset esteensä, jotta he voisivat soveltaa "luonnollinen usko" heidän "inhimilliseen ajattelutapaansa" sen sijaan, että he uskoisivat Jeesukseen, joka on yliluonnollinen. 

Koska he kamppailivat henkisesti näiden uusien opetusten kanssa, jotka olivat monille opetuslapsille häiritseviä, vaikeita ja loukkaavia, monet päättivät olla uskomatta. Tämä oli suurin raamatullinen "uskon testi" niin monille opetuslapsille, ja monet epäonnistuivat. Jeesus ei tehnyt kompromisseja ja antoi heidän lähteä.


Pyhän kirjoituksen mukaan monet opetuslapset jättivät Jeesuksen heidän"uskon puute" Herrassa.


Enkö minä valinnut sinua?

Jeesus "hyväksytty" Pyhän Pietarin usko. Enkö minä valinnut kaksitoista? (70) Jeesus tiesi kuitenkin, että yksi kahdestatoista oli paholainen (70,71). Onko paholaisella koskaan yliluonnollista uskoa Jeesukseen? Ei koskaan! Ei myöskään Juudas.

Jeesus yhdisti tämän luopumuksen Juudaksen petokseen.


Usko ja kärsivällisyys

Ajan kuluessa Jeesus paljasti yhä enemmän yksityiskohtia niille, jotka seurasivat häntä ja uskoivat.

Se, mikä silloin oli monille opetuslapsille häiritsevää ja vaikeaa, paljastaisi ajan mittaan uskossa ja kärsivällisyydessä Jeesusta kohtaan viimeiseen ehtoolliseen, uuteen pääsiäiseen, uhriristiinnaulitsemiseen ja Herran lunastukseen ihmiskunnalle nousemalla ylös kuolleista liittyvät salaisuudet.

Se on aivan kuin elämä! Jumala paljastaa elämäsi yksityiskohdat vähän kerrallaan. Haluamme tietää kaiken nyt, mutta hän vaatii "vahvaa uskoa" ja kärsivällisyyttä.


IHMEESTÄ TULEE IHME


Joku kysyi minulta kerran, miten leivästä voi tulla Kristuksen ruumis ja silti näyttää leivältä? Kysyin häneltä, miten Maria voi synnyttää lapsen ilman, että hän saa ihmisen miehen siittiöitä? Jeesuksen ruumis ja veri luotiin ihmeellisesti yliluonnollisesta neitseestä syntymisestä. Ihmeestä syntyy ihme.


Jeesus oli (on) ihmeellinen; yliluonnollinen.

Tiedämme, että Jeesus voi tehdä mitä tahansa, koska hän on myös jumalallinen. Kirjoitusten mukaan Jeesuksella oli yliluonnollisia kykyjä parantaa fyysisiä, hengellisiä ja henkisiä sairauksia, ja hän pystyi herättämään ihmisiä kuolleista.

Hänellä oli myös täysi kontrolli luontoa kohtaan. Kirjoitukset osoittavat meille, että Jeesus pystyi lisääntymään, muuttamaan ainetta ja muuttamaan ulkonäköä. Hän moninkertaisti leipää ja kalaa. Hän myös muutti aineen ja ulkonäön, kuten veden viiniksi. Tämä luonnollinen ruoka moninkertaistui ja luonnollinen juoma muuttui yliluonnolliseksi ruoaksi ja juomaksi.

On olemassa "monet" muut Raamatussa mainitut Jeesuksen tekemät ihmeet, kuten Herran kyky tyynnyttää myrskyjä. Tuuli ja meren aallot tunnistivat Herran ja tottelivat hänen käskyjään...


Hän heräsi, nuhteli tuulta ja sanoi merelle: "Hiljaa! Ole hiljaa!" Tuuli tyyntyi, ja tuli suuri tyyntä. Mark. 4:39


Pyhän Hengen voimasta syntynyt ja Neitsyt Mariasta syntynyt Herran fyysinen ruumis oli yliluonnollinen. Mikään muu ihmisruumis ei ole "ever" luotu tällä tavoin. Hänen yliluonnollinen ruumiinsa pystyi kävelemään veden päällä, ja hänen oma ruumiinsa muutti "muotoaan" Raamatun mukaan kaksi kertaa. Matt 17:2, Mark 16:12

Jeesuksen syntymä oli yliluonnollinen, mikä on helpompi uskoa kuin Jeesuksen lihan syöminen ja veren juominen. Monet ihmiset nykyään jäädä vajaaksi yliluonnollisesta uskosta, koska he jäävät kiinni omiin "inhimillisiin vaikeisiin ja häiritseviin ajatuksiinsa", aivan kuten opetuslapset tekivät, jotka jättivät Jeesuksen.


KAIKEN LIHAN ELÄMÄ ON SEN VERESSÄ


Kielletty juutalainen laki

Kielletyn juutalaisen lain veren nauttimisesta Jeesus korvasi uusilla käskyillään, kuten"monet" muut vanhat lait. Kulutus "rasva" esimerkiksi tuomittiin Vanhassa testamentissa, sillä se esitettiin uhrilahjoina, uhreina Herralle.

Älä syö rasvaa tai verta. Lev 3


Jeesus syrjäytti vanhan juutalaisen lain...

 • Markuksen evankeliumin luvussa 7 fariseukset ja kirjanoppineet näkivät opetuslasten syövän "saastaisilla käsillä". He kuulustelivat Jeesusta tästä, ja Herra sanoi näin:
 • Etkö ymmärrä, että "kaikki" joka menee ihmiseen ulkopuolelta "ei voi" saastuttaa,... Markuksen selitys lisää sitten: "Näin hän julistaa kaikki ruoat puhtaiksi." 18-19
 • Vaikka verta pidetään ruokana monissa kulttuureissa, Jeesus ei viitannut pelkästään ruokiin. Saastuttamiskeskustelu oli ei elintarvikkeista. Kyse oli epäpuhtaista käsistä tai pesemättömistä käsistä, joihin kuuluu kaikki... multa, lika, jne.
 • Kaikki, mikä tulee ihmiseen ulkopuolelta "ei voi" saastuttaa - Jeesuksen mukaan.

Ikuinen elämä on "kirjaimellisesti" Jeesuksen ruumiissa ja veressä

Jumala toimii aina sen kautta, mitä hän luo, ja hänen luomistyönsä kautta me voimme pelastua. Jumala loi lihan ja veren, ja Jeesuksen "kirjaimellinen" liha ja veri pelastavat.

Jumala julisti 3. Mooseksen kirjassa (17), "kaiken lihan elämä on sen veressä." Kuolema tuli ihmiskuntaan synnin vuoksi. Vanhan testamentin mukaan tiettyjen olentojen veriuhrit uhrattiin Jumalalle syntien sovittamiseksi. Veri edusti "elämä" eläimen ja veren nauttiminen oli kielletty.

2. Mooseksen kirjeen 12. luvussa karitsojen verta, jotka pelastivat fyysisesti esikoiset pääsiäisen aikana, ei kulutettu. Jopa karitsanlihasta peräisin oleva veri piti olla "valutettu" ennen kuin lihaa syötiin.

Tiedämme, että "elämä" Vanhassa testamentissa olevista olennoista oli "ei" ikuinen. Noilla eläimillä ei ollut jumalallista voimaa voittaa kuolemaa. Vain Jumalalla on valta voittaa kuolema. Siksi, "ikuinen elämä" tuli aikaan ja avaruuteen yli kaksituhatta vuotta sitten.


Koska "elämä" Jeesuksen on jumalallisesti ikuinen, liha ja veri on "Jumalan Karitsa" tuli ikuiseksi.


Jeesuksen mukaan iankaikkinen elämä on hänen ruumiissaan ja veressään, ja hän käskee meitä nauttimaan...

 • Jeesus sanoi heille: "Aamen, amen, amen, minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teissä ei ole elämää. Joh. 6:53
 • Joka syö minun lihaani ja juo minun vertani, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. 54
 • Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. 55
 • Joka syö minun lihaani ja juo minun vertani, se pysyy minussa ja minä hänessä. 56
 • Kun he söivät, Jeesus otti leivän, sanoi siunauksen, mursi sen, antoi sen opetuslapsilleen ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on leipää. kehoni." Matt 26:26

Juokaa siitä, te kaikki, sillä tämä on minun vereni liiton... Matt 26:27-29


"Jumalan Karitsa" ja uusi pääsiäinen

Ikuinen elämä on Jeesuksen ruumiissa ja veressä. Hänen koko ruumiinsa, joka sisälsi hänen lihansa, verensä, sielunsa ja jumaluutensa, voitti kuoleman nousemalla kuolleista.

Kuluttamalla uskon avulla Jeesuksen (Jumalan Karitsan) elävää taivaallista "ylösnoussutta" yliluonnollista ruumista ja verta juhlallisuuksien aikana. "Uusi pääsiäinen," kuoleman testamentti "ohittaa" uskolliset, kun pääsemme Herran jumalallisen elämän kautta iankaikkiseen elämään.


Meistä tulee ylösnoussut "Kristuksen ruumis".


Jeesus opetti Elämän leipä -puheessaan joitakin hyvin vaikeita opetuksia, joita monet opetuslapset päättivät olla uskomatta. Niinpä Jeesus antoi heidän lähteä.

Kirjoituksiin perustuen Elämän leipä -diskurssin opetukset ovat selvästi seuraavat "ei" symbolinen.

Tee tutkimusta "avoin sydän!" Tässä puheessa on kyse iankaikkisesta elämästä!

Jumala siunatkoon teitä matkallanne!


ETSIKÄÄ TOTUUTTA & JUMALA SIUNATKOON!


Huom:

1Jeesus kuvaili selvästi "leipää" "ruumiikseen" viimeisellä ehtoollisella:

Heidän syödessään Jeesus otti leivän, sanoi siunauksen, mursi sen, antoi sen opetuslapsilleen ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini." Matt 26:26


Ei piirretty

Jotkut uskovat, että Isä Jumala päätti olla "piirtää" opetuslapset Jeesukseen, ja siksi monet opetuslapset jättivät Herran. Tämä ei selvästikään pidä paikkaansa, ja tässä on syy... Klikkaa tästä!


Ilmainen leipä

Jättivätkö opetuslapset Jeesuksen "puuttuu" ilmaista leipää? Ei!... Klikkaa tästä!


Ota yhteyttä

Jim@truthcampaign.org


Twitter

Seuraa meitä Twitterissä - Klikkaa tästä!


Katolinen Raamattu

Uusi amerikkalainen Raamattu, uudistettu painos

fiFinnish